Chi đoàn TTĐ miền Đông 2 phối hợp Đội TTĐ Thủ Dầu Một tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện

Sáng ngày 17/05/2021 Chi đoàn TTĐ miền Đông 2 phối hợp Đội TTĐ Thủ Dầu Một tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện trên địa bàn phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp thuộc đơn vị TTĐ.MĐ2

Đi qua địa bàn phường Phú Tân có trạm 500kV Tân Định và 02 đường dây 500kV Di Linh- Tân Định, Sông Mây -Tân Định và 04 đường dây 220kV Tân Định – Củ Chi, Tân Định - Mỹ Phước, Tân Định – Bình Hòa, Uyên Hưng – Tân Định do Đội TTĐ Thủ Dầu Một quản lý, nằm xen lẫn giữa khu công nghiệp với khu dân cư, do đó rất nhiều nguy cơ lấn chiếm, xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và xả rác thải sinh hoạt vào trong hành lang các tuyến đường dây. Vì vậy Đội Thủ Dầu Một rất quan tâm và đưa vào kế hoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm 2021.

Trong ngày, đoàn đã thực hiện chương trình tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường có nhiều người dân sinh sống, với hình thức dùng loa phát thanh tuyên truyền và phân phát 350 tờ áp phích tuyên truyền ngăn ngừa sự cố do vật bay cho từng hộ dân. Thực hiện thu gom rác ở khu vực hai bên hành lang đường dây, đồng thời chằng néo các mái che tạm hàng quán phía ngoài hành lang đường dây và các tấm bạt che hoa màu của nông dân canh tác gần đường dây….

Thu gom rác thải sinh hoạt dưới hành lang đường dây.

Thông điệp tuyên truyền gồm giải thích một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP với nội dung sửa đổi “Điều 23. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, cụ thể là “Cây trong hành lang và có trước khi có thông báo thu hồi đất để xây dựng lưới điện nếu không phải chặt bỏ và cấm trồng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. “Cây ngoài hành lang và có thể vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường như đối với cây trong hành lang quy định tại khoản 1 Điều này”.

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, …

Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân chung tay bảo vệ hành lang lưới điện, qua đó giúp cho đơn vị quản lý, vận hành an toàn các đường dây đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Chi đoàn TTĐ.MĐ2 tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện với các hộ dân sinh sống gần đường dây.


  • Hoàng Đắc Sanh – CBKT Đội TTĐ Thủ Dầu Một - TTĐMĐ2


Các Tin khác