Chi đoàn TTĐMT3 thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố tại Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2.

Nhằm lập thành tích chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, từ đầu tháng 3 năm 2020, Chi đoàn Truyền tải điện miền Tây 3 (TTĐMT3) đã quyết tâm hoàn thành tốt công trình thanh niên “Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2” với sự tham gia của 15 đoàn viên của Phân đoàn 3 và cán bộ công nhân viên TTĐ MT3.

Phân đoàn 3, Chi đoàn Truyền tải điện Miền Tây 3 thực hiện hoàn tất công trình thanh niên tại trạm Long Xuyên.

Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố Trạm biến áp là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Truyền tải điện 4. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ đơn vị TTĐMT3, lãnh đạo các cấp về việc tập trung thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố. Chi đoàn TTĐMT3 đã đăng ký công trình để tổ chức thực hiện từ rất sớm, lập kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền phòng chống nguy cơ sự cố trên địa bàn quản lý lưới điện của TTĐMT3. Tuyên truyền, nhắc nhở các đoàn viên tại các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy định thao tác trong vận hành, kiên quyết không để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan, thiếu trách nhiệm. Lời nói phải đi đôi với việc làm, thực thi văn hóa EVNNPT bằng những công việc thiết thực. Đối với công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, các đoàn viên Phân đoàn 3 rất tích cực tiếp xúc với người dân để phổ biến kiến thức về an toàn điện và luật điện lực, tổ chức kiểm tra những khu vực nguy cơ vi phạm hành lang, thường xuyên túc trực tại các địa điểm tụ tập đông dân cư thả diều để theo dõi, giải thích cho người dân và các em nhỏ về những tác hại của hành vi thả diều gần các đường dây điện cao thế. Đoàn viên Phân đoàn 3 cũng hỗ trợ nhà dân chằng néo vật bay để ngăn ngừa sự cố vật bay vào đường dây và trạm biến áp nhằm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.

Chi đoàn Miền Tây 3 tuyên truyền các em nhỏ không thả diều gần đường dây và trạm biến áp 220kV Long Xuyên.

Ngoài ra, các đoàn viên Phân đoàn 3 cũng thực hiện vệ sinh mương cáp toàn Trạm 220kV Long Xuyên, kiểm tra cáp nhị thứ, cáp quang để đánh giá tình trạng cáp và côn trùng xâm nhập, làm lưới che chắn để chống côn trùng, Rắn, Chuột xâm nhập, thực hiện các biện pháp tiêu diệt Chuột và Thạch sùng, kết hợp với việc đuổi Chim vào buổi tối. Thực hiện công tác ngăn ngừa và chống cháy hành lang đường dây trong tình hình nhiệt độ môi trường và phụ tải tăng cao, tăng cường đo nhiệt độ thiết bị và nhiệt độ mối nối định kỳ hàng tuần.

Kiểm tra vệ sinh mương cáp kiểm tra cáp nhị thứ trạm 220kV Long Xuyên.

Qua việc thực hiện công trình này, Chi đoàn TTĐMT3 muốn nhắn nhủ các đoàn viên, mặc dù công trình bao gồm những phần việc nhỏ nhưng đều mang ý nghĩa đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ ngăn ngừa sự cố hệ thống lưới điện Quốc gia. Chi đoàn TTĐ MT3 sẽ tiếp tục duy trì thực hiện công trình, và tiếp tục nhân rộng đến các Trạm biến áp và đường dây khác trong đơn vị Truyền tải điện miền Tây 3. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của Đoàn viên thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Kiểm tra soi nhiệt độ thiết bị và nhiệt độ mối nối toàn trạm.


  • Liêu Tài , Dương Văn Trường - TTĐMT3