Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 thực hiện các Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xã hội, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tương lai của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là công tác quan trọng. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xã hội, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào tương lai của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là công tác quan trọng. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong các nhiệm kỳ vừa qua, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi từ Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) và Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) phong trào thanh niên của Chi đoàn TTĐMĐ1 liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tích, khen thưởng cho tập thể và cá nhân, Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể, ổn định tư tưởng, tăng thêm niềm tin đối với sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng. Các hoạt động trên đều được tổ chức thực hiện bám sát theo các nội dung trong Chỉ thị và Nghị quyết do Đoàn Thanh niên Công ty và Đảng ủy Công ty đề ra.

Tiêu biểu trong các năm từ 2017 đến 2019 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Chi đoàn có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Phối hợp với Công đoàn, Nữ công tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên; các hoạt động, phong trào nhằm mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ chính trị; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào trong công tác quản lý vận hành góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc; bình xét và trao danh sách đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp và đã có 08 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt; vừa có trí thức, sức khoẻ, tư duy năng động và sáng tạo.

Nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhận thức, giác ngộ sâu sắc về Đảng. Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 đã thực hiện hoàn thành các Công trình thanh niên (CTTN) nhằm chào mừng sự thành công của các sự kiện này.

Tiêu biểu vào những ngày đầu tháng 03, Chi đoàn thực hiện CTTN: “Lắp chống sét van cột 220-01 đường dây 220V Đa Mi - Xuân Lộc”, việc thực hiện lắp chống sét van trên đường dây nhằm giảm rủi ro chọc thủng cách điện do quá điện áp khí quyển (phóng điện sét) khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp góp phần hạn chế khả năng xảy ra sự cố trên lưới điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 4 nói riêng và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói chung.

Công trình Lắp chống sét van đường dây 220kV Đa Mi - Xuân Lộc sau khi hoàn thành.

Vào ngày 02/03/2020 Chi đoàn thực hiện CTTN: “Khai quang phòng chống cháy đường dây 500kV Di Linh - Tân Định” và CTTN: “Khai quang phòng chống cháy đường dây 500kV Sông Mây - Tân Uyên”. Hai Công trình được thực hiện hoàn thành vào ngày 07/03/2020.

Đoàn viên thanh niên thực hiện Khai quang phòng chống cháy đường dây 500kV Di Linh - Tân Định.

Với đặc điểm trong và gần hành lang các tuyến đường dây 500kV có cây tràm và cỏ tạp phát triển rất nhanh, vị trí cần được khai quang lại nằm trên đồi cao và có địa hình hiểm trở nên việc di chuyển và thực hiện công tác khai quang tốn rất nhiều thời gian và công sức. Việc thực hiện các công trình thanh niên trên luôn tuân thủ theo đúng Quy trình, quy định an toàn điện như trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, tuân thủ quy định chung về biện pháp an toàn khi làm việc trên cao, luôn luôn đảm bảo khoảng cách an toàn khi đi lại trong suốt quá trình thực hiện.

Đoàn viên thanh niên thực hiện Khai quang phòng chống cháy đường dây 500kV Sông Mây Tân Uyên.

Thông qua các hoạt động trong tháng 3/2020, Chi đoàn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu thêm được ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty, Tổng công ty, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khơi dậy phát huy mạnh mẽ tính tích cực, tinh thần xung phong tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc xử lý các tồn tại trên hệ thống điện, giảm thiểu được sự cố hệ thống điện truyền tải. Từ đó, bản thân mỗi đoàn viên nhận thấy mình cần phải làm gì để thật sự xứng đáng là “đội quân hậu bị”, “cánh tay đắc lực” của Đảng.


  • Đức mạnh, Công Đức, Đình Xô - Chi đoàn TTĐMĐ1