Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 triển khai công tác ngăn ngừa sự cố tại trạm 500kV Phú Mỹ

Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) phối hợp với Tổ xử lý sự cố của đơn vị thực hiện hoàn thành Công trình thanh niên: Thiết kế, giám sát, thi công cải tạo đấu nối tiếp điểm cấp 1 và tiếp điểm cấp 2 mạch SF6 các TI loại TAG của 15 Biến dòng điện (TI) tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ.

Đoàn viên thực hiện đo kiểm tra điện áp và đấu nối cải tạo mạch nhị thứ khí SF6 các TI.

Thực hiện theo các nội dung trong văn bản số 3155/EVNNPT-KT ngày 12/09/2019 về việc kiểm điểm và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố, văn bản số 3568/EVNNPT-AT+KT ngày 14/10/2019 về việc thông báo sự cố tháng 09/2019 và văn bản số 10475/PTC4-KT ngày 06/12/2019 về việc hiệu chỉnh mạch nhị thứ giám sát khí SF6 cho các TI 500kV trạm Phú Mỹ. Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) phối hợp với Tổ xử lý sự cố của đơn vị thực hiện hoàn thành Công trình thanh niên: Thiết kế, giám sát, thi công cải tạo đấu nối tiếp điểm cấp 1 và tiếp điểm cấp 2 mạch SF6 các TI loại TAG của 15 Biến dòng điện (TI) tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ theo các Phương án thi công và Biện pháp an toàn (PATC&BPAT) đã được Công ty phê duyệt.

Trạm 500kV Phú Mỹ là trạm nguồn quan trọng trong Hệ thống điện Quốc Gia, truyền tải công suất ở cấp điện áp 500kV từ cụm nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ lên lưới điện Quốc gia. Trạm Phú Mỹ được xây dựng đưa vào vận hành từ tháng 08/2005 gồm 10 ngăn lộ đường dây 500kV và 01 ngăn lộ MBA 3 x 150MVA; 02 ngăn lộ đường dây 500KV kết nối với nhà máy Phú Mỹ 3; 02 ngăn lộ đường dây 500KV kết nối với nhà máy Phú Mỹ 2.2; 02 ngăn lộ đường dây 500KV kết nối với nhà máy Phú Mỹ 4; 02 ngăn lộ đường dây 500KV kết nối với 02 ngăn lộ đường dây 500kV của trạm Nhà Bè; 02 ngăn lộ đường dây 500KV kết nối với 02 ngăn lộ đường dây 500kV của trạm Sông Mây; 01 ngăn lộ MBT 450MVA điệp áp 500/220/22kV kết nối với NM Phú Mỹ 1.

Hiện tại trạm đang vận hành 15 TI 500kV  loại TAG 550 cách điện bằng khí SF6 do hãng Magrini Galileo sản xuất năm 2004, vận hành năm 2005. Mạch SF6 giảm thấp các TI này được thiết kế như sau: 01 cặp tiếp điểm cấp 1 báo tín hiệu khi áp lực khí SF6 giảm còn 0.37 Mpa, 01 cặp tiếp điểm cấp 2 cắt TI ra khỏi vận hành khi áp lực giảm còn 0.35 Mpa ( định mức 0.4 Mpa). Rút kinh nghiệm sự cố nhảy MC ở một số trạm 500kV,  nhận thấy với cách thiết kế mạch SF6 hiện hữu như trên không đảm bảo độ tin cậy trong vận hành, trong trường hợp tiếp điểm cấp 2 suy giảm cách điện sẽ gây nên tác động nhầm làm mất điện các ngăn lộ hoặc thanh cái gây gián đoạn cung cấp điện gây ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện.

Đoàn viên thực hiện khảo sát hiện trường, lập Phương án thi công & Biện pháp an toàn.

Thực hiện theo yêu cầu của Công ty, các đoàn viên là điều hành viên tại trạm phối hợp với Tổ xử lý sự cố đơn vị tiến hành khảo sát, lập bản vẽ đấu nối, lập phương án thi công và biện pháp an toàn với mục đích của công trình là cải tạo mạch khí SF6 các TI nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị và ngăn ngừa sự cố tác động nhầm. Việc thực hiện đấu nối và thử nghiệm mạch sau khi cải tạo phải làm việc đúng, tin cậy trong thời gian cắt điện cho phép; làm việc theo phiếu công tác, PATC&BPAT được duyệt; các bước thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong quy trình an toàn điện hiện hành

Kết hợp với lịch cắt điện kiểm tra định kỳ thiết bị, Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 1 đã hoàn thành công trình cải tạo mạch SF6 các TI 581, 582, 583, 584, 585, 586, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 532, 575, 576 tại trạm 500kV Phú Mỹ trong 07 ngày từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 03/2020 nhằm ngăn ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện, cung cấp điện an toàn, liên tục, không xảy ra sự cố lưới điện 500kV.

Việc thực hiện công trình thanh niên lần này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các đoàn viên thanh niên và có ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác ngăn ngừa sự cố tại các trạm biến áp, đặc biệt là các trạm biến áp 500kV. Thông qua hoạt động trên, Chi đoàn mong muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào trong công tác ngăn ngừa sự cố lưới điện của Công ty Truyền tải điện 4 nói riêng và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia nói chung. Góp phần đảm bảo chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


  • Nguyễn Đức Mạnh, Phan Văn Linh – Chi đoàn TTĐMĐ1