Chi đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Thực hiện kế hoạch của Chi đoàn TTĐMĐ2, ngày 23/3/2021, đoàn viên thanh niên Đội TTĐ Bù Đăng thuộc phân đoàn 5 đã thực hiện thành công CTTN “Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp” trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tuyên truyền tại khoảng cột 3078-3079 đường dây 500kV Đắk Nông – Cầu Bông.

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện các phong trào, công trình thanh niên (CTTN), phần việc thanh niên (PVTN) nhằm hưởng ứng chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và Tháng thanh niên năm 2021. Song song với việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Truyền tải điện miền Đông 2 về việc ngăn ngừa sự cố đường dây do diều, vật bay, ngăn ngừa sự cố đường dây do vi phạm hành lang, phổ biến, ngăn ngừa sự cố đường dây do phương tiện thiết bị nâng và ngăn ngừa sự cố đường dây do phương tiện đường thủy vi phạm khoảng cách an toàn điện, …

Dán decal tại nhà người dân.

 Thực hiện kế hoạch của Chi đoàn TTĐMĐ2, ngày 23/3/2021, đoàn viên thanh niên Đội TTĐ Bù Đăng thuộc phân đoàn 5 đã thực hiện thành công CTTN “Tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp” trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Trong ngày, đoàn đã thực hiện tuyên truyền lưu động trên tuyến đường QL.14 bằng loa phóng thanh, qua các đường dây 500kV Đắk Nông – Cầu Bông và đường dây 500kV Pleiku 2 – Chơn Thành qua các xã Minh Hưng, Bình Minh và thị trấn Đức Phong.

Phát tờ rơi và giải thích các quy định cho các hộ dân gần đường dây

Nội dung trong đợt tuyên truyền gồm giải thích một số hành vi bị nghiêm cấm tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, … Kết hợp phát được hơn 150 tờ rơi tuyên truyền và thực hiện dán decal tại nhà các hộ dân gần hành lang đường dây, trên các phương tiện giao thông thường xuyên hoạt động trong và gần đường dây.

Tuyên truyền tại khoảng cột 3076-3077 đường dây 500kV Đắk Nông – Cầu Bông.

Công trình hoàn thành có ý nghĩa to lớn trong việc thanh niên luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cùng chung tay với ngành Điện bảo vệ lưới điện Truyền tải luôn được vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng và của Đất nước nói chung.

Dán decal trên phương tiện giao thông

Tuyên truyền tại khoảng cột 5601-5602 đường dây 500kV Pleiku 2 – Chơn Thành


  • Trần Duy Khánh – Đội TTĐ Bù Đăng- TTĐMĐ2