Chi đoàn Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh thực hiện “Tham gia nghiệm thu lắp đặt và viết quy trình vận hành máy biến áp thứ 2 tại Trạm 500kV Cầu Bông”.

Thực hiện tinh thần xung kích trong công tác sản xuất, từ ngày 01/09/2019 đến ngày 01/10/2019, Chi đoàn Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã thực hiện “Tham gia nghiệm thu lắp đặt và viết quy trình vận hành máy biến áp thứ 2tại Trạm 500kV Cầu Bông”.

Công trình lắp MBA 500kV thứ 2– 900MVA hiệu HUYNDAI thay thế cho MBA 500kV – 900MVA hiệu TBEA là giai đoạn hoàn thiện của dự án “Lắp MBA thứ 2 Trạm 500kV Cầu Bông” có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng do Ban QLDA các công trình điện Miền Nam làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Truyền tải điện 4 thực hiện công tác tư vấn giám sát và nghiệm thu thụ hưởng công trình.

Công trình lắp MBA thứ 2 của trạm 500kV Cầu Bông có ý nghĩa hết sức quan trọng, nâng công suất trạm lên 1.800MVA nhằm chống quá tải MBA AT1 hiện hữu, đồng thời giảm tải cho các Trạm biến áp 500kV Tân Định và Phú Lâm, tăng khả năng tiếp nhận nguồn điện ở các nhà máy thuỷ điện từ miền Bắc, miền Trung truyền tải cho miền Nam, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và nâng cao tính ổn định của hệ thống.

Các hạng mục mà Chi đoàn tham gia thực hiện bao gồm viết quy trình vận hành và bảo dưỡng MBA 500kV – 900MVA hiệu HUYNDAI; tham gia nghiệm thu lắp đặt, thí nghiệm, đấu nối nhất thứ MBA AT2; nghiệm thu nhị thứ (mạch nguồn AC/DC, mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển quạt, điều khiển OLTC…)., rơle bảo vệ (rơle bảo vệ nội bộ, rơle bảo vệ điện, mạch tín hiệu, mạch liên động, mạch Trip, cài đặt trị số, rà soát trị số rơle, sao lưu cấu hình,…); hệ thống PCCC,…

Với sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các điều hành viên trạm 500kV Cầu Bông, công trình cũng hoàn thành đúng khối lượng công việc đề ra và đóng điện vận hành vào lúc 00 giờ 20 phút ngày 01/10/2019. Qua tham gia công tác, cũng khơi dậy tinh thần tình nguyện xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, góp phần đẩy mạnh phong trào đoàn và phát huy sức trẻ trong công tác sản xuất.


  • Nguyễn Bá Điền – Truyền tải điện TPHCM