Chi ủy Cơ quan Truyền tải điện tổ chức Đại hội Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngày 30/9/2022, Chi ủy Cơ quan Truyền tải điện đã tổ chức Đại hội Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội nghị có sự tham dự các đồng chí Trịnh Đình Chính - Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc TTĐHCM cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Truyền tải điện.

Đồng chí Trần Minh Phương - Bí thư Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện báo cáo tại hội nghị.

Tại đại hội, Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã bám sát Nghị quyết của Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn theo yêu cầu của chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác vào việc lãnh đạo của chi bộ một cách thiết thực và đi vào thực chất. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, phân công theo dõi đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và có kiểm tra, giám sát. Từng đồng chí trong cấp ủy và đảng viên trong chi bộ đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao. 100% đảng viên được công nhận là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” các năm 2020, 2021.

Trong công tác chuyên môn, Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo TTĐHCM. Các phòng nghiệp vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đội ngũ CNVC-LĐ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu của công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, ổn định; tư tưởng, chính trị vững vàng, an tâm công tác và luôn cầu tiến.

Bên cạnh những mặt đã làm được, Chi bộ cũng đánh giá những khuyết điểm, tồn tại trong nhiệm kỳ, chỉ ra những nguyên nhân và đề ra cách khắc phục trong thời gian tới.

Đối với phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục bám sát các nội dung cơ bản, chủ đạo về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công ty Truyền tải điện 4 và Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. Theo đó, mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Đình Chính Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng uỷ bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Đình Chính đã biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của chi bộ. Tán thành với bảng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời, đồng chí Trịnh Đình Chính cũng lưu ý các chi bộ trực thuộc một số nội dung trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ mình theo kế hoạch.

Đồng chí Trịnh Đình Chính tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí trong Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra cấp ủy chi bộ gồm 02 đồng chí, đồng chí Trần Minh Phương – Trưởng phòng Tổng hợp TTĐHCM làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Mai –Trưởng phòng TCKT TTĐHCM làm Phó Bí thư chi bộ.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trang trọng Đại hội Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Hình ảnh các đồng chí trong chi bộ làm lễ chào cờ

Hình ảnh các đồng chí trong chi bộ biểu quyết  Ban bầu cử

Hình ảnh các đồng chí trong chi bộ tham gia bỏ phiếu bầu BCH khóa 2022-2025

Hình ảnh các đồng chí trong chi bộ chụp hình lưu niệm


  • Đặng Hoàng Khánh - Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện - TTĐHCM


Các Tin khác