Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là sự thay đổi lớn lao về kinh tế văn hóa, xã hội, nhận thức và tư duy của con người, … đưa số hóa, công nghệ thông tin vào các công việc thực tế trong đời sống hàng ngày. Việc tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là một trong những công tác quan trọng nằm trong dòng chảy của cuộc Cách mạng 4.0, vì vậy Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 1 đặc biệt rất quan tâm, đổi mới sâu sắc để đáp ứng được yêu cầu công tác, chú trọng việc giáo dục, về pháp luật, kiến thức và kỹ năng về PCCC và CNCH và công tác tuyên truyền PCCC và CNCH cho các CBCNV.

Đổi mới công tác tuyên truyền PCCC và CNCH trong thời đại Cách mạng 4.0 được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các CBCNV trong Đơn vị. Mục tiêu để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của CBCNV trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trong thời đại Cách mạng 4.0, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên các nền tảng kỹ thuật số.

Trong năm 2021, qua công tác tuyên truyền, CBCNV bước đầu đã khái niệm được sự phát triển của công nghệ 4.0. Trong công tác tuyên truyền PCCC và CNCH, Lãnh đạo Đơn vị đã nắm được các quy định liên quan đến trách nhiệm tham gia thực hiện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý, các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thoát nạn tại nơi ở, nơi làm việc; Các cán bộ công nhân viên trong Đơn vị được phổ biến, tập huấn và nắm được các quy định cơ bản về trách nhiệm PCCC và CNCH; các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác PCCC và CNCH, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thoát nạn tại nơi ở, nơi làm việc.

Hàng quý, dựa trên các tình huống giả định cháy nổ đã được phê duyệt trong phương án chữa cháy, các cơ sở lập kế hoạch diễn tập và tự tổ chức thực tập nội bộ. Các Tổ, Đội, Trạm phố hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó, Đơn vị cũng tổ chức kiểm tra định kỳ công tác PCCC và CNCH tại các Tổ, Đội, Trạm theo đúng quy định.

Ban hành Quy trình vận hành hệ thống báo cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp. Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động định kỳ 2 lần trong năm.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH nên trong những năm qua, toàn Đơn vị không xảy ra cháy nổ dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, vào lúc 18h20 ngày 10/6/2021. Đài Truyền hình Cần Thơ kênh 43 đã phát sóng phóng sự tuyên truyền Công tác Quản lý vận hành, đảm bảo an toàn về công tác PCCC của Truyền tải điện Miền Tây 1. Theo đó các phóng viên đã đến tác nghiệp tại Trạm 500kV Ô Môn và Trạm 220kV Trà Nóc là 02 trong những đơn vị làm tốt công tác PCCC của TTĐMT1 .

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tạo sự tin cậy cho hệ thống.

TTĐMT1 hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy 04 tháng 10 năm 2021”.

Cảnh sát PCCC thuộc Đội  chữa cháy Quận Ô Môn huấn luyện PCCC tai Trạm 220kV Sóc Trăng ngày 28/8/2020.

Cảnh sát PCCC thuộc Đội  chữa cháy Quận Ô Môn huấn luyện PCCC tai Trạm 220kV Bạc Liêu ngày 06/7/2020.

Cảnh sát PCCC thuộc Đội  chữa cháy Quận Ô Môn huấn luyện PCCC tai Trạm 500kV Ô Môn ngày 24/7/2019.


  • Nguyễn Trung Hiếu – Truyền tải điện miền Tây 1