Chuyển đổi số theo chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”

“Chuyển đổi số” được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây và ngày càng được lãnh đạo các cấp quan tâm nhiều hơn, xem đây như giải pháp để thích nghi trong giai đoạn mới, tạo bước đột phá trong phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn ứng dụng khoa học công nghệ 4.0.

Thực hiện chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công, Truyền tải điện miền Tây 1 đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như kỹ thuật, an toàn và áp dụng nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác vận hành lưới điện truyền tải. Song song đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho CBCNV thực hiện các sáng kiến về chuyển đổi số. Đến nay, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp giảm thời gian làm việc, chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả và luôn đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tạo tin cậy hệ thống.

Các quy trình nghiệp vụ hiện tại Đơn vị được số hóa, sử dụng hệ thống văn phòng số (Digital Office) của EVNNPT, hạn chế sử dụng văn bản giấy, thực hiện số hóa cơ bản một số quy trình hoạt động của Đơn vị trên một nền tảng duy nhất, đảm bảo việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên giấy tờ truyền thống trở thành trải nghiệm số. Xây dựng môi trường làm việc thông quang, thoáng mát. Các CBCNV trong đơn vị thường xuyên sử dụng hệ thống làm việc từ xa và họp trực tuyến, online… Trong các cuộc họp, Hội nghị, Đại hội … tạo mã QRCode để cập nhật báo cáo và các dữ liệu liên quan, hạn chế sử dụng bản giấy. Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, Tổ, Đội, Trạm được cấp chữ ký số. Các thiết bị được số hóa, cập nhật các thông số kỹ thuật, nhật ký vận hành, báo cáo trên phần mềm PMIS.

Ứng dụng thiết bị bay UAV để kiểm tra đường dây

Ứng dụng công nghệ Flycam, thiết bị bay UAV để kiểm tra đường dây, kiểm tra thiết bị trong các Trạm biến áp, cập nhật thông tin vận hành nhanh chóng, phát hiện các khiếm khuyết, kịp thời khắc phục, sửa chữa. bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ vệ sinh cách điện Hotline được đưa vào công tác bảo dưỡng đường dây. Chuyển đổi dần các trạm biến áp vận hành truyền thống thành trạm biến áp không người trực, Truyền tải điện miền Tây 1 quản lý tổng số 08 trạm biến áp 220kV, đã được đưa vào vận hành 07 trạm biến áp 220kV không người trực (07/08 TBA). Cập nhật dữ liệu trên phần mềm HRMS, cho phép trích xuất hoàn toàn tự động, có thể phát hiện dữ liệu chưa cập nhật trên HRMS.

Về công tác truyền thông, Lãnh đạo và người lao động đã được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đây là vấn đề có vai trò rất quan trọng giúp CBCNV hiểu rõ về chuyển đổi số. Bên cạnh đó Lãnh đạo cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các CNCNV viết bài về các công chuyển đổi số tại đơn vị, nhằm cung cấp thông tin, hình ảnh, hoạt động của Đơn vị đăng trên trang Web Công ty và bản tin Công đoàn.

Vệ sinh hotline các chuỗi sứ composite đảm bảo vận hành

Từ sự chủ động của Đơn vị và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo các cấp, tin tưởng rằng việc chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ vào quá trình xử lý dữ liệu sẽ góp phần giúp Truyền tải điện miền Tây 1 (nói riêng), Công ty Truyền tải điện 4 (nói chung) phát triển bền vững, đặc biệt trong giai đoạn thích ứng với tình trạng bình thường mới. Đồng thời giúp cho quy trình quản lý, phối hợp công việc trong toàn Đơn vị được đồng bộ, nhanh chóng theo kịp tốc độ biến đổi chóng mặt của thời đại công nghệ 4.0, tạo thêm giá trị mới, thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, tối ưu hóa năng suất lao động./.


  • Nguyễn Trung Hiếu - Truyền tải điện miền Tây 1