Clip Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty Truyền tải điện 4 (15/9/1976 - 15/9/2021)

Toàn hệ thống chính trị Công ty Truyền tải điện 4 phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm truyền tải điện an toàn liên tục.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (15/9/1976 - 15/9/2021)

 

 


  • Văn phòng Công ty