Clip Văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa dự tiệc

Không phải ngẫu nhiên Văn hóa tổ chức tiệc và dự tiệc được đưa vào và hướng dẫn trong Văn hóa EVNNPT, vì tổ chức tiệc hay cung cách dự tiệc cũng thể hiện nét văn hóa của chúng ta. Nếu hiểu rõ nguyên tắc tổ chức tiệc và dự tiệc sẽ giúp chúng ta ứng xử tự tin, lịch thiệp và có văn hóa,….. đó là thông điệp mà đơn vị TTĐ.TPHCM muốn chuyển tải qua Clip “Văn hóa dự tiệc” do đơn vị tổ chức thực hiện.

Mời vào xem Clip tại đây:

 


  • TTĐ.HCM