Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 - 45 năm xây dựng và phát triển

Bài viết nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty (15/9/1976 - 15/9/2021)

Lịch sử thành lập và các lãnh đạo tiền nhiệm

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 ra đời cùng với việc thành lập Sở Truyền tải điện trực thuộc Công ty Điện lực 2, tiền thân của Công ty Truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hiện nay. Sự phát triển của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 gắn liền quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Công ty Truyền tải điện 4. Trải qua các thời kỳ với sự dẫn dắt của các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 tiền nhiệm gồm có Đ/c Phan Hồng Thái, Đ/c Nguyễn Thành Lân, Đ/c Nguyễn Đức Hải, Đ/c Nguyễn Văn Lâm, Đ/c Bùi Quang Thành. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 hiện nay là Đ/c Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch, Đ/c Đống Tiến Long – Phó Chủ tịch, Đ/c Nguyễn Đức Tính - UVBTV, Đ/c Nguyễn Xuân Phương – UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, và 10 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4.

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 hiện có 104 Tổ công đoàn, với 1.404 đoàn viên công đoàn/1.432 CNVCLĐ (chiếm 98% trong tổng số CNVCLĐ Công ty), trong đó nữ: 69 đoàn viên (chiếm 4,81% tổng số CNVCLĐ).

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Công ty Truyền tải điện 4, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ sau:

Chức năng:

  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.
  • Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.
  • Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.
  • Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Nhiệm vụ:

  • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 
  • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với chuyên môn để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động Công ty Truyền tải điện 4.
  • Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý Công ty Truyền tải điện 4, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và quản lý vận hành lưới điện truyền tải. 
  • Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Qua các thời kỳ phát triển, đoàn viên Công đoàn là lực lượng lao động chủ yếu của Công ty Truyền tải điện 4, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã thực hiện có hiệu quả các chức năng của công đoàn, phối hợp cùng chuyên môn hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ chính trị, bảo đảm truyền tải điện an toàn liên tục, bảo đảm tiêu chí điện đi trước một bước, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ đời sống nhân dân.

Đến nay, mỗi năm Công ty đã truyền tải an toàn liên tục gần 50% sản lượng điện truyền tải Quốc gia. Tổn thất điện ngày càng giảm, năm 2008 tỉ lệ tổn thất điện năng trên lưới 220kV là 1,61%, thì đến nay chỉ còn dưới 1%, tiết kiệm cho ngành được hàng triệu kWh điện, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. Công ty Truyền tải điện 4 cũng là một trong những đơn vị triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật cao và kỹ thuật mới trên lưới điện truyền tải. Là một đơn vị tiên phong trong việc tiếp nhận quản lý vận hành trạm biến áp 220kV công nghệ cách điện kín GIS, trạm 220- 500kV công nghệ điều khiển tích hợp, ứng dụng công nghệ sửa chữa trên đường dây 220kV đang mang điện, công nghệ sơn phủ cách điện,…;Chỉ trong 10 năm gần đây, CNVCLĐ Công ty đã đóng góp 494 sáng kiến cho Công ty và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đem lại nguồn lợi tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Lễ tuyên dương công nhân lao động giỏi tiêu biểu cấp EVN, anh Dương Xuân Phú, công nhân Trạm biến áp 500kV Tân Uyên, Truyền tải điện miền Đông 2 (người đứng hàng đầu thứ hai từ trái sang).

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua do Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và địa phương phát động. Điển hình như: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phong trào trạm và đường dây kểu mẫu, tiêu biểu”, “Phong trào Xanh-Sạch-Đẹp”, "Phong trào Thể thao - Văn nghệ", Công tác dân vận và các hoạt động từ thiện xã hội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

Hội thao Bóng bàn – Cầu lông của Công đoàn PTC4  tổ chức.

Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên động lực to lớn trong các hoạt động của Công ty Truyền tải điện 4. Mỗi đoàn viên công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã hăng hái thi đua, phát huy mọi tiềm năng lao động, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau lập nhiều thành tích để xây dựng Công ty Truyền tải điện 4 vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực phía Nam và của đất nước. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được các thành tích xuất sắc, được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giải thưởng Tôn Đức Thắng do UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng và nhiều khen thưởng xứng đáng khác.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho đoàn viên Sử Văn Dũng, công nhân Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 thường xuyên chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 cũng đã thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền được làm việc, được học tập, được nghỉ ngơi, được bày tỏ chính kiến cho cán bộ, viên chức và người lao động, cùng với chuyên môn giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật, đúng quy chế đối với những đề nghị hợp pháp chính đáng của người lao động. Công tác xây dựng đời sống vật chất của cán bộ viên chức không ngừng được nâng cao qua các thời kỳ. Công đoàn cùng chuyên môn thực hiện tốt công khai minh bạch các quỹ phúc lợi, quỹ thu nhập tăng thêm trong các ngày lễ, tết, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động bằng các hoạt động chuyên môn, hoạt động tư vấn giám sát, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn để công tác tốt. Trong mọi hoàn cảnh luôn chú trọng quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Tổ chức thực hiện các hoạt động “ Tháng công nhân”, "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; Tổ chức thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” kết quả đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị; tổ chức “Hội thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ”, tổ chức thi “Văn hóa doanh nghiệp”, tham gia "Hội thi Văn nghệ" của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tham gia các hội thi thể dục thể thao của Ngành… các hoạt động này luôn là đời sống tinh thần không thể thiếu trong hoạt động của Công ty Truyền tải điện 4. Năm 2017, 2018 Công ty được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xét và vinh danh Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Công đoàn PTC4 cùng Công đoàn ĐLVN, EVNNPT tổ chức bàn giao “Nhà mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Tạ Xuân Chinh, công nhân Tổ Thao tác lưu động Tây Ninh, Truyền tải điện Miền Đông 2.

Năm 2020-2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đã nghiêm túc triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp thành lập và chỉ đạo hoạt động mạng lưới “Tổ an toàn Covid-19”; quan tâm chia sẻ những khó khăn và kịp thời thăm hỏi động viên, trao quà cho bản thân và gia đình CNVCLĐ gặp khó khăn, hỗ trợ trang bị khẩu trang cho đoàn viên phòng chống dịch bệnh; cung cấp túi thuốc an sinh cho đoàn viên bị F0 cách ly tại nhà; hỗ trợ trang bị dụng cụ thể dục thể thao cho lực lượng CNVCLĐ thực hiện “3 tại chỗ”; hỗ trợ dụng cụ, phân bón, cây giống và phát động trồng rau xanh cải thiện bữa ăn của đoàn viên cách ly tập trung;  tổ chức cuộc thi viết “ Chung sức đồng long vượt qua Covid-19” và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Góp phần ổn định tư tưởng, động viên CNVCLĐ khắc phục vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao. 

Công đoàn PTC4 cùng Công đoàn EVNNPT thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ Trạm biến áp 220kV Cai Lậy nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Trải qua các thời kỳ, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 luôn chú trọng các hoạt động đặc trưng của công đoàn đối với tất cả các tổ công đoàn của đơn vị, tạo điều kiện tốt cho công tác xây dựng công đoàn vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, đặc biệt các hoạt động thực tiễn của công đoàn trong các công việc cụ thể như thăm hỏi khi ốm đau và mắc các bệnh hiểm nghèo; công việc hiếu, hỷ; giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; tổ chức các hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội và cộng đồng, hòa nhập với hoạt động địa phương. Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bồi dưỡng nhận thức cho công nhân viên chức lao động được duy trì đều đặn, góp phần nâng cao sức mạnh khối đoàn kết của đội ngũ lao động, tạo động lực cho phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn từ Tổ trưởng Công đoàn trở lên.

Các thành tích nổi bật của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4

Qua 45 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, được sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, tập thể đoàn viên công đoàn đã vượt lên trên những khó khăn thử thách, nỗ lực lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, xứng đáng là ngọn cờ tập hợp toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt sứ mệnh quản lý vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên 19 tỉnh thành phố phía Nam. Với những nỗ lực đó, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý:

1 Huân chương Lao Động hạng Nhất.

1 Huân chương Lao Động hạng Nhì.

2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2 Cờ Thi đua xuất sắc và 11 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

1 Cờ của Bộ VHTT.

1 Cờ của UB TDTT.

3 Cờ và 14 Bằng khen của Công Đoàn ĐLVN.

11 Cờ và 11 Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh

1 Bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh.

1 Bằng khen của UBMTTQ TP.Hồ Chí Minh

2 Bằng khen Doanh nghiệp “Vì người lao động” năm 2017, 2018.

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4.

 

 

 


  • Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn PTC4