Công đoàn Điện lực Việt Nam Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020

Ngày 07/01/2020, đoàn công tác số 4 Công đoàn Điện lực Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 do Đồng chí Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn là trưởng đoàn; cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chánh Văn phòng Công đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Chiến, Trưởng Ban Nữ công và đồng chí Nguyễn Đắc Cường, chuyên viên Ban Tuyên giáo.

Đ/c Bùi Quang Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình sản xuất và hoạt động công đoàn Công ty trong năm 2019.

Hoạt động Công đoàn Công ty năm 2019 đã góp phần trên các mặt thi đua sản xuất, tham gia quản lý, an toàn lao động,… đều đạt hiệu quả, là một trong những Công đoàn đi đầu trong EVNNPT. Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; chỉ đạo công đoàn cấp dưới phối hợp với chuyên môn tổ chức, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thực hiện kịp thời, chu đáo động viên, chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Thường xuyên triển khai đầy đủ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ; xây dựng củng cố tổ chức công đoàn, kiện toàn hồ sơ sổ sách; bồi huấn nghiệp vụ nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, mạng lưới ATVSV; nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng khóa XII và học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào văn hoá quần chúng, chăm lo đời sống tinh thần được duy trì thường xuyên. Làm tốt công tác xã hội từ thiện trong nội bộ và ngoài Công ty. Chăm lo tốt cho gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở theo Chương trình nhà “Mái ấm công đoàn”.

Đ/c Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam thay mặt cho Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chúc Tết Công đoàn Công ty.

Trao đổi với Công ty, đ/c Đ/c Lương Bá Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận những kiến nghị của Công ty các vấn đề về định biên lao động tại các Truyền tải điện khu vực thuộc PTC4 quản lý 3 đến 5 tỉnh so với Truyền tải điện khác chỉ quản lý 1 tỉnh; phụ cấp cho các Đội trưởng, Trạm trưởng, Trưởng Trung tâm vận hành chỉ được hưởng phụ cấp trách nhiệm nên không kích thích, động viên người có trách nhiệm; ngoài ra Công ty cũng đề nghị EVN xem xét rõ chức năng nhiệm vụ của nhân viên Trung tâm vận hành quản lý 3 đến 4 trạm, công việc quá tải với nhân sự chỉ 11 người và thu nhập cũng bằng điều hành viên 1 trạm biến áp.

Đoàn công tác số 4 Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà Công đoàn Công ty.


  • Văn Lạc - Công đoàn