Công đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Thực hiện theo kế hoạch số 12/KH-CĐ.TTĐMĐ1 của Công đoàn TTĐMĐ1 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TTĐMĐ1 nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 04 tháng 5 năm 2022 tổ Công đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch đã tổ chức thành công Hội nghị tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 tại hội trường của Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch.

Chủ trì Đại hội - ông Huỳnh Phúc Hùng -Tổ trưởng Công đoàn Đội TTĐ Nhơn Trạch

Chủ trì Hội nghị có ông Ông Huỳnh Phúc Hùng - tổ trưởng tổ Công đoàn, tham dự Hội nghị có ông Lê Hồ Khương - đội trưởng sản xuất, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch. Hội nghị đã được nghe ông Huỳnh Phúc Hùng, tổ trưởng Công đoàn báo cáo tổng kết toàn diện về kết quả công tác nhiệm vụ hoạt động của tổ trong nhiệm kỳ năm 2020-2022 cũng như phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Qua đó, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đầy khó khăn, thách thức, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý vận hành sửa chữa lưới điện Quốc Gia nói chung và đơn vị Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch nói riêng. Tuy vậy, đội ngũ đoàn viên Công đoàn đội luôn tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế thực hiện đúng thông điệp 5K, đảm bảo phòng chống dịch an toàn tại địa phương và tại đơn vị, tập thể CBCNV đội luôn phát huy sức mạnh tập thể; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn đồng lòng chung sức đẩy lùi Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Tổ Công đoàn Đội cũng đã tham gia tích cực các hoạt động hội thảo do Công ty và Truyền tải điện Miền Đông 1 tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên Công đoàn tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác truyền thông, VHDN, vận động 100% CBCNV hoàn thành bài giảng "Tài liệu Giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT" trên hệ thống E-learning; tổ chức thảo luận về bài giảng trong các buổi tuyên truyền về VHDN, thực hiện truyền thông Bộ nhận diện thương hiệu mới của EVN và Văn hóa EVNNPT…

Đại biều thảo luận trong Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị tổ Công đoàn, ông Lê Hồ Khương đánh giá cao các hoạt động của tổ Công Đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời cũng đề nghị tất cả đoàn viên Công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động, phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, xây dựng tổ Công đoàn vững mạnh. Ông Huỳnh Phúc Hùng đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đội trưởng Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch cho hoạt động tổ Công đoàn. Những ý kiến phát biểu đóng góp thiết thực của đội trưởng sẽ được đưa vào hoạt động tổ Công đoàn góp phần hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ hoạt động tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Hội nghị cũng đã bầu cử tổ trưởng Công đoàn Đội Truyền tải điện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2022-2027 và 05 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp Truyền tải điện Miền Đông 1 nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ.

Thực hiện trọng tâm chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” cũng như để phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của tổ Công đoàn ngày một đi vào quy củ; bên cạnh công tác sản xuất đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tổ Công đoàn Đội TTĐ Nhơn Trạch tiếp tục đẩy mạnh công tác Văn hóa doanh nghiệp, quyết tâm học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh“, phấn đấu chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần phúc lợi cho tất cả đoàn viên Công đoàn ngày càng tốt hơn và đi vào thực tiễn cũng như giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bộ Bộ phận xem xét kết nạp Đảng.

Toàn cảnh Đại hội.Các Tin khác