Công đoàn EVNNPT tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và 10 năm thực hiện Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 và thăm hỏi NLĐ các đơn vị vùng sâu vùng xa tại các đơn vị thuộc Truyền tải điện miền Tây 1, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).

Đoàn công tác do Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT làm Trưởng đoàn và Ông Nguyễn Hoàng Sơn, UVBCH Công đoàn EVNNPT. Đại diện cho PTC4 có Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đại diện cho Truyền tải điện miền Tây 1 có Ông Trần Quốc Hiệu, Giám đốc và Ông Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn và các thành viên cán bộ các phòng nhiệp vụ, công nhân Trạm 220kV, 500kV Ô Môn, Đội Truyền tải điện Ninh Kiều, cùng tham dự có đại diện Đội Dịch vụ kỹ thuật miền Tây.

Luật Công đoàn năm 2012 ra đời trong bối cảnh đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển toàn diện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng với việc tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X. Luật Công đoàn 2012 ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Để thu thập các dữ kiện phục vụ công tác đánh giá 10 năm thực hiện Luật Công đoàn, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và 10 năm thực hiện Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 tại các đơn vị thuộc Truyền tải điện miền Tây 1, Công ty Truyền tải điện 4.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đội, trạm trong khu vực; trực tiếp trao đổi và lắng nghe những ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ từ các Đội, Trạm về tình hình lao động, công tác tổ chức quản lý vận hành lưới điện truyền tải, việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và tình hình hoạt động tổ chức công đoàn tại đơn vị trong 10 năm qua.

Kết thúc đợt khảo sát, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn ghi nhận những nỗ lực vượt khó của Công đoàn đơn vị, của tập thể người lao động đơn vị trong thời gian qua, góp phần để Công ty, đơn vị vừa nâng cao năng suất lao động, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Tiếp thu những ý kiến trao đổi của đoàn viên, người lao động, Đồng chí Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cũng thông tin về những khó khăn thách thức của Tổng công ty trong năm 2022, đề nghị người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT cũng có khen thưởng đột xuất trao cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc chương trình cập nhật dữ liệu đoàn viên trong hệ thống phần mềm Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp.

Những hình ảnh tiêu biểu

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chủ trì và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động các Đội, Trạm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Trạm biến áp 500kV Ô Môn phát biểu

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng Trạm biến áp 220kV Ô Môn phát biểu.

Ông Phạm Thanh Liêm, Đội phó Đội Truyền tải điện Ninh Kiều phát biểu.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT và PTC4 tặng quà thăm hỏi động viên CNVCLĐ Trạm biến áp tham gia giám sát thi công tăng cường công suất MBA Trạm 500kV Ô Môn

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT tặng quà thăm hỏi Truyền tải điện miền Tây 1, Đội Truyền tải điện Ninh Kiều và Đội Dịch vụ kỹ thuật miền Tây.

Ông Trịnh Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT khen thưởng đột xuất cho các tập thể Công đoàn PTC1 và PTC4 hoàn thành xuất sắc chương trình cập nhật dữ liệu đoàn viên trong hệ thống phần mềm TLĐ và công đoàn các cấp.Các Tin khác