Công đoàn PTC4 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp

Sáng ngày 21/4/2022, tại Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn PTC4 chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các UVBCH Công đoàn Công ty, UVBCH Công đoàn cơ sở thành viên và những thành phần dự kiến trong các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội, Ban bầu cử, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đ/c Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị tập huấn

Thực hiện Chương trình công tác số 07/CTr-CĐPTC4 ngày 07/02/2022 của Công đoàn Công ty về Công tác trọng tâm của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-CĐPTC4 ngày 08/4/2022 của Công đoàn Công ty về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn; Để cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty thực hiện thành công tốt đẹp và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công ty chủ động tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội để kịp tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty triển khai cụ thể Kế hoạch số 56/KH-CĐPTC4 ngày 08/4/2022 của Công đoàn Công ty về việc Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, Tổ Công đoàn được tổ chức Hội nghị toàn thể đoàn viên tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2022 và bầu Tổ trưởng Công đoàn mới nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hoàn thành trước 30/4/2022. Đại hội cấp Công đoàn cơ sở thành viên được tổ chức và hoàn thành trước 30/6/2022 và Đại hội Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027  hoàn thành trước 30/9/2022.

Hình 2: Đ/c Nguyễn Văn Lạc, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trao đổi, hướng dẫn các nội dung trong Hội nghị tập huấn.

Các nội dung trong Hội nghị dựa vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, thông qua ngày 24/9/2018), Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành, các chức danh Công đoàn tại Đại hội của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Những nội dung trọng tâm trong Hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Lạc, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty truyền đạt cho các Tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở thành viên các nội dung về Hội nghị Tổ công đoàn; công tác chuẩn bị lập Kế hoạch tổ chức Đại hội; xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt Công đoàn; các quy định về hình thức tổ chức Đại hội và lưu ý đến hình thức Đại hội trực tuyến mà Điều lệ cho phép; những quy định nhiệm vụ quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu trong Đại hội; hướng dẫn thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội như: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội; hướng dẫn các nội dung Văn kiện Đại hội, dự thảo kiểm điểm Ban chấp hành, nội dung thảo luận, tham luận tại Đại hội; hướng dẫn về tiêu chuẩn người tham gia Ban Chấp hành, cơ cấu Ban Chấp hành; hướng dẫn quy trình rà soát cán bộ công đoàn để chuẩn bị nguồn nhân sự khóa mới; hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải đảm bảo giới thiệu số lượng nhân sự có số dư từ 10% - 15% so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; trao đổi các quy định về ứng cử, đề cử, bầu cử trong Đại hội và trong Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Ngoài ra, Hội nghị cũng trao đổi những biểu mẫu, văn bản mẫu được sử dụng trong quá trình chuẩn bị Đại hội, trong Đại hội và sau Đại hội nhằm giúp cho Công đoàn cấp dưới giảm bớt thời gian soạn thảo và đồng nhất trong trong tổ chức công đoàn.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Qua Hội nghị tập huấn, cơ bản tất cả đều nắm được những nội dung chính của công tác chuẩn bị cho Đại hội, trong quá trình thực hiện, Văn phòng Công đoàn Công ty sẽ hỗ trợ thêm cho các Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.Các Tin khác