Công đoàn PTC4 tổ chức Tọa đàm Tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình 1 triệu sáng kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng ngày 14/4/2022, tại Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức buổi Tọa đàm cho Tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình 1 triệu sáng kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn PTC4 chủ trì.

Tham dự Tọa đàm có các Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên và 7 thành viên trong Tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-CĐPTC4 ngày 13/4/2022.

Đ/c Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì buổi tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty triển khai cụ thể Chỉ thị liên tịch giữa Giám đốc và BCH Công đoàn PTC4, số 55/CTLT-PTC4-CĐ ngày 08/4/2022 và Kế hoạch số 27/KH-CĐPTC4 ngày 01/3/2022 về việc triển khai tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, Công ty sẽ tích cực tham gia chương trình và thực hiện vượt mức chỉ tiêu sáng kiến được Tổng công ty giao tối thiểu trong giai đoạn 1 (Từ nay đến hết ngày 31/5/2022) là 43 sáng kiến và giai đoạn 2 (Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023) là 100 sáng kiến. Phấn đấu 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn trở lên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị có sáng kiến tham gia Chương trình. Chỉ tiêu sáng kiến và thực hiện đăng ký sáng kiến tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, được xem là một tiêu chí thi đua quan trọng của phòng, đơn vị. Chỉ tiêu này sẽ được xem xét hàng quý, từng giai đoạn và hàng năm.

Để tham gia Chương trình đạt hiệu quả cao, Công đoàn Công ty đã thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến trong PTC4, hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn viên, người lao động có sáng kiến tham gia Chương trình này thực hiện theo Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 31/12/2021 của Tổng Liên đoàn và Quy trình đăng ký tham gia sáng kiến trình tự 3 bước theo Hướng dẫn số 40/HD-TLĐ ngày 31/12/2021 của Tổng Liên đoàn. Để tham dự Chương trình vào địa chỉ : https://sangkien.congdoanvietnam.org/cuoc-thi/sang-kien-1# . Lưu ý phần nội dung sáng kiến chỉ cho phép gói gọn trong 2.000 từ nên những sáng kiến phức tạp thì dùng đường link Google Driver ở trạng thái chia sẻ hoặc đính kèm các file ảnh, file pdf, word chi tiết,… để tiện cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo xem xét.

Công đoàn Công ty cũng yêu cầu các Công đoàn cơ sở thành viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc CNVCLĐ có sáng kiến để tham gia Chương trình, giải quyết dành một phần kinh phí để có chế độ hỗ trợ cho Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến tại đơn vị và thực hiện chế báo cáo tình hình thực hiện sáng kiến và đăng ký cập nhật trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam về Văn phòng Công đoàn Công ty qua địa chỉ email: congdoanptc4@gmail.com 

Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến.

Buổi tọa đàm được các thành viên Tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến và các Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên trao đổi những nội dung chưa rõ và cuối cùng đi đến thống nhất thực hiện, theo đó các đơn vị tập trung hoàn thành việc đăng ký những sáng kiến đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc phê duyệt trước ngày 24/04/2022; phát động đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào quản lý vận hành lưới điện truyền tải, vào quản lý doanh nghiệp trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu trên 10% CNVCLĐ có sáng kiến.

Kết hợp buổi tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Phương Nam triển khai cho các Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện một số hoạt động trọng tâm trong tháng 4 và tháng 5/2022 như: Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc (giao cho Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 2 xây dựng mô hình điểm); Tổ chức Hội thao bóng bàn, cầu lông, quần vợt chào mừng 30/4, 1/5 và 19/5; Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp; Tham gia cuộc thi Video Clip thể dục giữa giờ; Kiểm điểm tình hình và tiếp tục thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng lại phụ cấp cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng liên đoàn; Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ và chuẩn bị tham gia Hội thi thợ giỏi cấp EVN./.