Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 tổ chức Tổng kết hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2021

Chiều ngày 01/03/2022, Công đoàn Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) tổ chức Tổng kết hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2021 qua hình thức họp trực tuyến (qua Zoom meeting). Tham dự Hội nghị, vinh dự được đón tiếp đồng chí Đ/c Nguyễn Minh Dũng –Bí thư Đảng bộ bộ phận -Giám đốc TTĐMĐ2 và đ/c Nguyễn Vỹ- Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2, đồng chí Lê Thế Sỹ- Phó Giám đốc TTĐMĐ2. Tham dự Hội nghị gồm có 52 đại biểu thuộc Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn, ATVSV các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ

Thay mặt BCH Công đoàn TTĐMĐ2, đ/c Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên BTV Công đoàn TTĐMĐ2 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2021 và đề ra phương hướng thực hiện năm 2022.

Năm 2021, công tác an toàn-vệ sinh lao động nói chung và hoạt động của  mạng lưới AT-VSV đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các phương diện: Cơ cấu tổ chức, bộ máy được hoàn thiện và hoạt động hiệu quả; Hiện tại, mỗi Đội TTĐ, Trạm biến áp, Tổ TTLĐ có 02 ATVSV, riêng Tổ XLSC thuộc phòng Kỹ thuật có 01 ATVSV; các ATVSV hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không để xảy ra tai nạn lao động, không có người mắc bệnh nghề nghiệp; Phong trào thi đua “ Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN” tiếp tục được phát triển; cảnh quan, môi trường ngày càng tươi đẹp, hoàn thiện hơn. Mạng lưới AT-VSV tại các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ đã duy trì sinh hoạt thường xuyên 1 lần/ tháng; nội dung sinh hoạt được ghi chép trong sổ sinh hoạt. Trong thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021 các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid–19, trong đó có tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh mỗi cán bộ ATVSV tại các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ kiêm nhiệm thêm trách nhiệm Tổ An toàn Covid-19” với 62 thành viên là những CBCNV đang thực hiện tập trung cách ly tại các đội, trạm và tổ TTLĐ theo phương án "3 tại chỗ". Trong giai đoạn khó khăn, nhiều "Tổ An toàn Covid-19" đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo để giữ vững "vùng xanh" sản xuất an toàn. “Tổ An toàn Covid-19” được ví như “lá chắn” bảo vệ người lao động để vận hành an toàn các thiết bị không để xảy ra sự cố do chủ, giúp các trạm  thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đ/c Nguyễn Tuấn Hải – Ủy viên BTV Công đoàn TTĐMĐ2 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2021 và đề ra phương hướng thực hiện năm 2022

Ngoài ra mỗi cán bộ ATVSV đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV trong  đội, trạm, tổ TTLĐ nắm vững, nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ-PCCC và ý thức tự bảo vệ mình, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của các cấp về công tác ATVSLĐ-PCCC. Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ATVSLĐ-PCCC, bảo quản các trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, nhóm trưởng,...chấp hành các quy định về ATVSLĐ-PCCC. Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy ATVSLĐ-PCCC, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm về ATVSLĐ-PCCC của NLĐ trong tổ; những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị để báo cáo kịp thời xử lý.Tham gia xây dựng kế hoạch ATVSLĐ-PCCC, các biện pháp làm việc đảm bảo ATVSLĐ-PCCC trong phạm vi tổ; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với NLĐ mới đến làm việc ở đội, trạm, tổ thao tác lưu động. Là thành viên nhóm nhận diện các yếu tố nguy hiểm, rủi ro về an toàn điện tại nơi làm việc của đơn vị

Anh Võ Đức Tín -Tổ trưởng Công đoàn Tổ TTLĐ Tây Ninh trình bày báo cáo tham luận  tình hình tổ chức mạng lưới ATVSV tại đơn vị; nhiệm vụ của ATVSV đối với công tác ATVSLĐ; các khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.  

Tiếp theo, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các Đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến nêu các giải pháp, định hướng thực hiện trong năm 2022 thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Tiếp tục rà soát và lựa chọn ra những người thực sự có: Uy tín, nhiệt tình, gương mẫu, kinh nghiệm, có hiểu biết chuyên môn và kiến thức pháp luật về ATVSLĐ làm ATVSV, đồng thời không tiếp tục bố trí làm ATVSV đối với những người không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, đánh giá định kỳ hoạt động mạng lưới ATVSV đầy đủ, nghiêm túc theo quy định. Thực hiện bồi dưỡng, huấn luyện thường xuyên, kịp thời kiến thức về pháp luật ATVSLĐ, quy trình, quy định về an toàn lao động. Huấn luyện kỹ năng mềm về khả năng thuyết trình, truyền đạt, kỹ năng thuyết phục, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV, tạo điều kiện để mạng lưới ATVSV trở thành là "cánh tay nối dài" của tổ chức công đoàn để kiểm tra, giám sát về lĩnh vực an toàn bảo hộ lao động. Công đoàn và Chuyên môn thường xuyên quan tâm, ủng hộ cũng như kiểm tra, đôn đốc ATVSV thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, kịp thời biểu dương, khen thưởng các ATVSV làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời cũng phê bình, nhắc nhở những ATVSV chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Anh Phan Công Khiêm - ATVSV Đội TTĐ Đồng Xoài trình bày tham luận công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát đối với công tác ATVSLĐ tại đơn vị

Thông qua hội nghị ATVSV đơn vị đã đề nghị và đóng góp nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ATVSV, giúp ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để góp phần vận hành an toàn các thiết bị không để xảy ra sự cố. Trong đó, Công đoàn đơn vị phải tăng cường quản lý, chỉ đạo hoạt động của mạng lưới `ATVSV ở các phòng đội, trạm, tổ TTLĐ, chủ động tham gia cùng chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới này cho phù hợp với thực tế, đề xuất các cơ chế hoạt động cho ATVSV trong thỏa ước lao động tập thể, trong nội quy, quy chế của đơn vị.

Anh Phùng Quang Đại - cán bộ phụ trách an toàn - Phòng Kỹ thuật nêu những khó khăn và thuận lợi trong công ATVSLĐ

Đ/c Nguyễn Vỹ- Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn TTĐMĐ2 phát biểu kết luận hội nghị đồng thời đưa ta một số giải pháp thực hiện trong năm 2022