Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 Tổ chức thăm hỏi động viên các điều hành viên tập trung trực vận hành Trạm 220kV Bạc Liêu – Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Công Đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 đã phối hợp với chuyên môn tổ chức đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần các điều hành viên đang tập trung trực vận hành tại Trạm 220kV Bạc Liêu – Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các điều hành viên đang tập trung trực vận hành Trạm 220kV Bạc Liêu – Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu.

Trước đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa bàn Bạc Liêu nên Trạm biến áp 220kV Bạc Liêu được tập trung sau ca trực để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Trạm biến áp 220kV Bạc Liêu thuộc Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu tập trung trực vận hành từ ngày 29 tháng 05 năm 2021.

Trên tinh thần nội dung văn bản số 91/CĐ.PTC4 ngày 07/6/2021 của Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 về việc trang bị dụng cụ thể dục thể thao trong phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 1 đã trao một ghế tập tạ đa năng cho Trạm biến áp 220kV Bạc Liêu, nhằm rèn luyện sức khỏe giúp nâng cao tinh thần, động viên anh em.

Thật ấm lòng, được nhìn thấy sự phấn khởi trong anh em khi tiếp nhận quà tặng. Món quà tuy không lớn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp sức cho anh em hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qtặng Trạm 220kV Bạc Liêu – Tổ Thao tác Lưu động Bạc Liêu.


  • Trung HIếu - TTĐ.MT1