Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 2 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 12/7/2022, tại Hội trường Truyền tải điện miền Tây 2 (TTĐMT2), Công đoàn cơ sở thành viên TTĐMT2 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công Đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội gồm có: Ban Giám đốc, các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn và 70 đại biểu được bầu từ Đại hội Công đoàn cấp tổ; Đại diện Công đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Lạc – UVBCH Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4.

Đồng chí Trần Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2 trình bày báo cáo

Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn TTĐMT2, lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 do đồng chí Trần Hữu Phước – Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2 trình bày. Báo cáo nêu rõ các số liệu, chỉ tiêu mà Công đoàn TTĐMT2 đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2022 như: chỉ tiêu sự cố, sản lượng truyền tải, tổn thất điện năng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác tổ chức đối thoại định kỳ; tình hình thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ theo quy định; kết quả chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ; công tác tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho NLĐ; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh,….

Trong Đại hội, đại diện các Tổ Công đoàn đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến với các nội dung nổi bật như: Công đoàn với công tác hưởng ứng thực hiện 1 triệu sáng kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam của Tổ Công đoàn trạm 500kV Duyên Hải; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng viên mới của Tổ Công đoàn Đội TTĐ Vĩnh Long,…

Các Tổ Công đoàn trình bày tham luận tại Đại hội

Đồng chí Ngô Mạnh Trung – Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT2 phát biểu chỉ đạo: trong nhiệm kỳ 2015- 2022 Công đoàn cơ sở đã hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận như: luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ, chia sẻ kịp thời các gia đình người lao động bị ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,… Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa các thế mạnh của tổ chức Công đoàn, tạo được niềm tin, sự gắn kết của người lao động đối với đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đ/c Ngô Mạnh Trung - Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc TTĐMT2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn TTĐMT2 đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn TTĐMT2 trong thành công chung của Công đoàn Công ty. Cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2022, công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, đơn vị đã giới thiệu đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng kết nạp Đảng được 31 đồng chí; về công tác sáng kiến cải tạo kỹ thuật, đơn vị đã thực hiện được 68 sáng kiến, trong năm 2022 thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, MT2 đã có 6 sáng kiến, trong đó có 1 sáng kiến vinh dự được Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng đột xuất. TTĐMT2 là đơn vị tiên phong trong phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, do đó, Chủ tịch Công đoàn Công ty đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác này, làm hình mẫu cho các đơn vị toàn Công ty nhìn nhận và học tập. Ngoài ra, cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn TTĐMT2 nhiệm kỳ 2022-2027 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, chăm lo các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên giúp cho NLĐ nắm vững đường lối, chích sách, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, luật Công đoàn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phong trào, đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Đ/c Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành lựa chọn, bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành, Phó Giám đốc TTĐMT2 -  Nguyễn Văn Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn TTĐMT2. Ngoài ra, đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 20 đồng chí.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu

Ban chấp hành Công đoàn Truyền tải điện miền Tây 2 nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở TTĐMT2 sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới, tổ chức các hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, từ đó, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./Gửi nhận xét