Công tác giám sát an toàn trong thi công công trình tại trạm biến áp đang vận hành

Toàn thể CBCNV trạm 220kV Bình Chánh luôn luôn nêu cao quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp; cùng phối hợp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để công trình “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” sớm thi công hoàn tất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

Từ giữa năm 2019, tại trạm biến áp 220kV Bình Chánh bắt đầu thi công công trình sửa chữa lớn “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch”. Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần tư vấn xây lắp điện 2; đơn vị giám sát là trạm biến áp 220kV Bình Chánh thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám sát an toàn không là công việc phức tạp nhưng trách nhiệm cao, đặc biệt là giám sát an toàn trong thi công công trình tại trạm biến áp đang vận hành; không những giám sát để đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị trong khu vực thi công mà còn phải đảm bảo an toàn cho con người khi thi công gần thiết bị đang mang điện, đảm bảo các thiết bị đang mang điện vận hành an toàn.

Do đặc thù công việc, công trình “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” tại trạm 220kV Bình Chánh có nhiều công đoạn phải thi công tại khu vực thiết bị đang mang điện. Tại khu vực thiết bị đang mang điện, công tác giám sát an toàn điện phải đặc biệt được chú trọng. Tất cả các công tác đều phải lập Phương án thi công (PATC), Biện pháp an toàn (BPAT) và được phê duyệt theo đúng quy định. Các công nhân trong toán công tác đều được trạm 220kV Bình Chánh tổ chức phổ biến an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN) theo quy định và được biên bản phổ biến.

Trong suốt quá trình công tác, điều hành viên trong và ngoài ca trực được phân công tổ chức giám sát chặt chẽ, phối hợp với chỉ huy trực tiếp của toán công tác; tuyệt đối không để xảy ra sự cố về điện, tai nạn lao động và sự cố cháy nổ.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBCNV trạm Bình Chánh cùng sự phối hợp tốt của các bên liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công; công trình “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” tại trạm 220kV Bình Chánh đã hoàn thành được giai đoạn 01 và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị; đảm bảo thiết bị đang mang điện vận hành an toàn, không để xảy ra nguy cơ gián đoạn cung cấp điện.

Giai đoạn 02 công trình “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” tại trạm 220kV Bình Chánh đang bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và dự kiến sẽ thực hiện sau khi hết dịch bệnh.

Toàn thể CBCNV trạm 220kV Bình Chánh luôn luôn nêu cao quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp; cùng phối hợp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để công trình “Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch” sớm thi công hoàn tất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

Biển báo an toàn hướng dẫn vị trí làm việc tại công trình.

 Công nhân đơn vị thi công trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

 

Điều hành viên hướng dẫn khu vực làm việc cho nhân viên Chỉ huy đơn vị thi công.

 

Điều hành viên hướng dẫn cho nhân viên Chỉ huy đơn vị thi công về khu vực đang mang điện gần khu vực đang thi công.

 

Các bên liên quan nghiệm thu hạng mục công trình đã xây dựng hoàn tất.


  • Nguyễn Hoàng Vũ – Trạm 220kV Bình Chánh