Công tác giảm tổn thất điện năng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên và công nhân viên về tầm quan trọng của công tác giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1.

Truyền tải điện miền Đông 1 hiện đang quản lý vận hành 1.691,18 km đường dây, trong đó có 11 đường dây 500kV với chiều dài 668,12 km và 30 đường dây 220kV với chiều dài 1.023,05 km; 09 trạm biến áp, trong đó gồm có 02 trạm 500kV, 02 trạm 220kV vận hành có người trực, 01 tổ thao tác lưu động (quản lý vận hành 04 trạm), 01 tổ thao tác lưu động tại trạm (quản lý vận hành 01 trạm). Tổng dung lượng 6.356 MVA; 04 kháng bù ngang với tổng dung lượng 401 Mvar.

Khối lượng đường dây, trạm do Truyền tải điện miền Đông 1 quản lý trong nhiệm kỳ vừa qua liên tục tăng nhanh:

+ Về đường dây: tăng 236 km tương ứng với 16,21% so với đầu nhiệm kỳ.

+ Về Trạm biến áp: tăng 248 MVA tương ứng với 4,06% so với đầu nhiệm kỳ (không tính đến cuối năm 2018 TTĐMĐ1 đã bàn giao 02 trạm biến áp (TBA) 220kV cho đơn vị TTĐ TP.HCM quản lý).

Tổn thất điện năng (TTĐN) là chỉ tiêu kỹ thuật rất quan trọng được Công ty giao cho các đơn vị hàng năm và là một trong những tiêu chí để chấm điểm thi đua. Để thực hiện hoàn thành được nhiệm vụ này, Chi ủy chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 lãnh đạo lập kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên

Tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 11-Ctr/ĐU ngày 12/08/2016 của Đảng uỷ Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015-2020.

Quán triệt Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 30/01/2019 của Đảng uỷ Công ty về tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch 38-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty ngày 26/4/2019 về thực hiện nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong Công ty giai đoạn 2016-2020.

Công tác tổ chức thực hiện

Đầu nhiệm kỳ đơn vị đã lập Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giảm TTĐN cấp Truyền tải và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

Căn cứ Quyết định của Công ty về việc giao kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật hằng năm, Truyền tải điện miền Đông 1 đều lập kế hoạch giao chỉ tiêu TTĐN đến các Đội Truyền tải điện, các Trạm biến áp, Tổ thao tác lưu động, để các đơn vị trực thuộc có cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp giảm TTĐN.

Tăng cường công tác tuyên truyền giảm TTĐN thường xuyên, liên tục từ cấp Truyền tải, Đội, Trạm, Tổ thao tác lưu động đến người lao động, quán triệt sâu sắc giảm TTĐN là trách nhiệm và gắn với quyền lợi của từng người lao động trong đơn vị.

Thực hiện báo cáo phân tích TTĐN 01 lần/tháng, hội nghị sơ kết 03 tháng, 06 tháng và tổng kết từng năm, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực đã làm được, cũng như khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác giảm TTĐN. Bên cạnh đó Chi ủy Chi bộ TTĐMĐ1 cũng chỉ đạo thực hiện các giải pháp về kỹ thuật để giảm thiểu TTĐN như:

  • Thực hiện các biện pháp để phối hợp với điều độ, Điện lực các tỉnh nâng cao hệ số công suất cosj các tuyến 110 kV: kết nối lưới, vận hành tối ưu các tụ bù 110kV…

  • Phối hợp xây dựng và thực hiện các kế hoạch cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng công tác KTĐK, rút ngắn thời gian thi công, thực hiện các giải pháp giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phiếu, bàn giao cho phép để giảm tối đa thời gian cắt điện.

  • Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng.

  • Ứng dụng công nghệ mới: vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao, thay dây dẫn tổn thất thấp.

Kết quả thực hiện

Trong những năm qua, Chi ủy Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 đã tích cực và quyết liệt lãnh đạo triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng nhằm đạt được kết quả hoàn thành kế hoạch đã được Công ty giao, số liệu thực hiện chi tiết như sau:

- Năm 2015, TTĐN lưới chung là 0,45% cao hơn 0,1% so với kế hoạch năm.

- Năm 2016, TTĐN lưới chung là 0,37% thấp hơn 0,01% so với kế hoạch năm.

- Năm 2017, TTĐN lưới chung là 0,41% cao hơn 0,03% so với kế hoạch năm.

- Năm 2018, TTĐN lưới chung là 0,45% cao hơn 0,02% so với kế hoạch năm.

- Năm 2019, TTĐN lưới chung là 0,46% bằng với kế hoạch năm Công ty giao.

Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, tính toán và phân tích một số tiêu chí về TTĐN của những năm chưa đạt là do các yếu tố khách quan như thay đổi phương thức vận hành, dự án đóng điện chậm, vận hành không đúng kế hoạch của Bộ Công Thương...làm tăng thêm tổn thất trên lưới. Như vậy đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ tổn thất điện năng lưới chung đạt kế hoạch và tốt hơn so với những năm trước đó. Với các kết quả thực hiện giảm TTĐN nêu trên thì chỉ tiêu TTĐN trên lưới điện Truyền tải điện Miền Đông 1 trong những năm qua được Công ty đánh giá cao, góp phần vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu TTĐN mà Tổng công ty giao cho Công ty.

Bài học kinh nghiệm rút ra, phương hướng trong thời gian tới

Qua công tác lãnh đạo triển khai thực hiện công tác giảm TTĐN, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 rút ra bài học kinh nghiệm và các nội dung sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian sắp tới như sau:

Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên và công nhân viên về tầm quan trọng của công tác giảm tổn thất điện năng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong các biện pháp giảm tổn thất điện năng theo hướng dẫn của Tổng Công ty và Công ty thì đơn vị đã nỗ lực trong việc quản lý chặt chẽ các thiết bị đo đếm và thay thế ngay các thiết bị đo đếm không đạt yêu cầu và sai số bất lợi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành để ngăn ngừa sự cố, không để xảy ra sự cố kéo dài. Ngoài ra đơn vị cũng đề xuất điều chuyển các giàn tụ của các TBA Xuân Lộc, Thủ Đức về các TBA Long Thành, Nhơn Trạch để tăng dung lượng bù và giảm tổn điện năng qua máy biến áp.


  • Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1