Công tác phát triển Đảng của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU ngày 23/5/2017 của Đảng uỷ Công ty Truyền tải điện 4 về việc công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 28/8/2017 của Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 về việc Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng – UVBCH Đảng ủy PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2 chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ TTĐMĐ2.

Từ năm 2015 Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 được thành lập sau khi có thay đổi mô hình tổ chức, sắp xếp lại các Truyền tải điện khu vực thuộc Công ty Truyền tải điện 4. Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 được thành lập gồm 21 đảng viên, Chi uỷ có 03 đồng chí gồm 01 Bí thư Chi bộ, 01 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, 01 đồng chí Chi uỷ viên.

Năm 2017, Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I vào ngày 28/08/2017. Tại Đại hội lần thứ I có mặt 31 đảng viên được triệu tập trong đó đảng viên chính thức 25 đồng chí, đảng viên dự bị 06 đồng chí.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Lê Xuân Tuyên đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Đại hội lần thứ I đã thông qua Nghị quyết đại hội trong đó xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong toàn nhiệm kỳ là 14 đồng chí và đã xác định được đối tượng là những quần chúng ưu tú trong lực lượng lao động trực tiếp, các quần chúng là người đứng đầu các phòng, đội, trạm, các cán bộ trong diện quy hoạch phát triển cán bộ, đặc biệt là trong Đoàn thanh niên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ lần thứ I, Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 đã thông qua danh sách cảm tình đảng năm 2017 với 27 quần chúng ưu tú được giới thiệu từ tổ chức Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty. Chi bộ rà soát, xem xét thực hiện việc giới thiệu quần chúng ưu tú đúng quy trình, trình tự, thủ tục và lý lịch cá nhân, nhân thân của từng quần chúng. Chi bộ thống nhất và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cảm tình Đảng, hướng dẫn khai lý lịch đảng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu tốt hơn trong công tác và hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị từ đó nâng cao ý thức bản lĩnh chính trị của quần chúng làm cho quần chúng ngày càng tin tưởng, đặt niềm tin vào tổ chức Đảng và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để được phục vụ cho Tổ Quốc, đơn vị ngành điện và nhân dân.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/C Bùi Đức Minh đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Công tác viết lý lịch đảng của từng quần chúng luôn được Chi bộ quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn kỹ lưỡng, công tác xác minh lý lịch được Chi uỷ phân công thực hiện, Chi ủy theo dõi nên rút ngắn được thời gian xác minh, từ đó các hồ sơ của quần chúng được thực hiện rất nhanh nên công tác kết nạp đảng viên mới có nhiều thuận lợi, nhanh chóng. Các quần chúng là đoàn viên thanh niên có tuổi đời trẻ, lịch sử chính trị bản thân và gia đình rõ ràng, xác minh thuận lợi, nhanh chóng, nhiều trường hợp bản thân có người thân là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết quả trong toàn nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 đã kết nạp đảng viên mới cho 24 quần chúng vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra là 14 đồng chí. Trong đó đặc biệt là các quần chúng là đoàn viên Thanh niên Truyền tải điện miền Đông 2 chiếm 13 đồng chí, tỉ lệ 54% số đảng viên kết nạp mới trong toàn nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đến Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 lần thứ II nhiệm kỳ năm 2020 – 2022, Chi bộ tiếp tục phấn đấu kết nạp được 20 đảng viên mới trong đó tiếp tục chú trong đến lực lượng lao động trực tiếp, các quần chúng là người đứng đầu các phòng, đội, trạm, các cán bộ trong diện quy hoạch phát triển cán bộ, đặc biệt là trong Đoàn thanh niên. Tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục khó khăn Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2 quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch đã đề ra cho từng tháng, năm, từng nhiệm kỳ Chi bộ.

Đoàn Thanh niên Công ty cùng với các Đảng viên mới được kết nạp tại Khu di tích căn cứ Tà Thiết.

Đ/C Nguyễn Minh Dũng đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho Đ/c Đỗ Xuân Kiên tại khu du lịch Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.


  • Nguyễn Tuấn Hải - Trạm 500kV Tân Định - TTĐMĐ2