Công tác sản xuất và phong trào của Truyền tải điện miền Đông 1 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ.

Toàn thể cán bộ công nhân viên trong TTĐMĐ1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017–2020 đã đề ra.

Đại hội Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ Truyền tải điện Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1)  trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Chi bộ có 05 tổ Đảng với 41 đảng viên trên tổng số 273 lao động đang công tác tại 15 phòng, đơn vị trực thuộc. Trong những năm qua, cả nước quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của đất nước. Chi ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đ/c Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ TTĐMĐ1 nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã tạo được nhiều động lực mới, sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong TTĐMĐ1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017–2020 đã đề ra.

Chi bộ TTĐMĐ1 đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước, qua đó, nhiều năm liên tục, Chi bộ TTĐMĐ1 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng bộ PTC4 đánh giá cao.

Hiện tại TTĐMĐ1 đang quản lý vận hành tổng cộng 1.691,18 km đường dây, trong đó có 11 đường dây 500kV với chiều dài 668,12 km và 30 đường dây 220kV với chiều dài 1.023,05 km; 09 trạm biến áp (02 trạm 500kV và 07 trạm 220kV) với tổng dung lượng 6.356 MVA; 04 kháng bù ngang với tổng dung lượng 401 Mvar.

Đ/C Nguyễn Văn Hóa -Phó Bí thư Đảng ủy Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng với BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành kiên quyết, linh hoạt của Ban Lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, TTĐMĐ1 đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Cụ thể một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: Về đường dây khối lượng quản lý vận hành vào cuối nhiệm kỳ tăng 227,08 km tương ứng với 15,51% so với đầu nhiệm kỳ; về trạm biến áp khối lượng quản lý vận hành vào cuối nhiệm kỳ tăng 991 MVA tương ứng với 18,47% so với đầu nhiệm kỳ; Triển khai các giải pháp để giảm tổn thất điện năng nhằm đạt được kết quả hoàn thành kế hoạch đã được Công ty giao; Trong công tác quản lý vận hành thực hiện đạt các chỉ tiêu sự cố, công tác đầu tư xây dựng đạt kết quả quan trọng, năm 2017 thực hiện giám sát và nghiệm thu đưa vào vận hành 05 công trình, năm 2018 thực hiện giám sát và nghiệm thu đưa vào vận hành 03 công trình, năm 2019 thực hiện giám sát và nghiệm thu đưa vào vận hành 03 công trình. Các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời, các công trình đều được nghiệm thu đóng điện vận hành đạt chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của Tổng công ty và Công ty giao, qua đó góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện cho khu vực miền Nam, chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới thuộc khu vực TTĐMĐ1 quản lý.

Hoạt động Công đoàn TTĐMĐ1 thường xuyên nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Chi bộ trên mọi lĩnh vực công tác. Mọi chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đều được quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng từ Ban chấp hành công đoàn, các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn trực thuộc và đến tận đoàn viên đang làm việc trên mọi vị trí công tác trong đơn vị.

Triển khai văn hóa doanh nghiệp sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà Chi bộ đặt ra, trong từng thời điểm cụ thể Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ CBCNV với nhiều hình thức hoạt động phong phú như: hội thảo, hội thi; nghe nói chuyện thời sự, học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm với cơ quan và xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, trong sáng trong đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Song song với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi người lao động được công đoàn đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Người lao động để tổng kết các mặt công tác, nắm bắt và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Công đoàn quan tâm thường xuyên và được lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, hàng năm công đoàn đơn vị đều có kế hoạch tổ chức cho toàn thể CBCNV đi tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng,... đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động luôn được quan tâm, chăm lo chu đáo nên CBCNV đều có sự phấn khởi, yên tâm công tác, tâm huyết với công việc, luôn phấn đấu vì sự phát triển chung của Công ty và của Tổng Công ty. Công tác xây dựng đời sống văn hóa trong đơn vị được tập trung chỉ đạo, hàng năm công đoàn đều triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Công đoàn TTĐMĐ1 tổ chức giao lưu bóng đá giữa các Phòng, Đội, Trạm.

Về công tác xã hội: hoạt động xã hội của công đoàn luôn được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, công đoàn cấp trên xem xét trợ cấp cho nhiều CBCNV khi gặp khó khăn, động viên giúp CBCNV vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Mặt khác, công đoàn còn chủ động kết hợp với chính quyền, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các đợt vận động quyên góp ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ dành cho nạn nhân chất độc da cam dioxin, quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ, quỹ Mái ấm công đoàn,... Với những kết quả trên, trong những năm qua, công đoàn đơn vị đã được Công đoàn cấp trên khen tặng công đoàn đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi từ Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 1 (TTĐMĐ1) phong trào thanh niên của Chi đoàn TTĐMĐ1 liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tích, khen thưởng cho tập thể và cá nhân, Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa cụ thể, ổn định tư tưởng, tăng thêm niềm tin đối với sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng. Các hoạt động trên đều được tổ chức thực hiện bám sát theo các nội dung trong Chỉ thị và Nghị quyết do Đoàn Thanh niên Công ty.

Tiêu biểu trong các năm từ 2017 đến 2019 dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Chi đoàn có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên kiên định lập trường tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Phối hợp với Công đoàn, Nữ công tổ chức thực hiện các công trình thanh niên; các hoạt động, phong trào nhằm mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ chính trị; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào trong công tác quản lý vận hành góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc; bình xét và trao danh sách đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp và đã có 08 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Qua các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt; vừa có trí thức, sức khoẻ, tư duy năng động và sáng tạo.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Chi bộ TTĐMĐ1 nêu cao quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, nhằm đưa TTĐMĐ1 đứng tốp 5 trong các Truyền tải điện trực thuộc Tổng công ty như Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra; tiếp tục duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đóng góp vào sự phát triển của Công ty và Tổng công ty, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 1 nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Tổ chức khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT đến CBCNV.

Đ/c Trịnh Đình Chính – Bí thư Chi bộ trao tặng giấy khen cho CB Công đoàn.

Công trình Lắp chống sét van đường dây 220kV Đa Mi - Xuân Lộc sau khi hoàn thành.

Đoàn viên Thanh niên tham gia hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần V.


  • Nguyễn Huy Nam - Chi bộ TTĐMĐ1