Công tác triển khai Văn hóa EVNNPT.

Văn hóa doanh nghiệp được hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp; Văn hóa EVNNPT phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT nhằm mục đích hướng dẫn, thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên EVNNPT.

Truyền tải điện Miền Tây 3 hiện đang quản lý vận hành lưới điện truyền tải phân tán trải dài trên địa bàn 03 tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cà Mau có nhiệm vụ truyền tải lượng công suất khoảng 1500 MW của NMĐ Cà Mau vào lưới điện truyền tải khu vực, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia và huyện đảo Phú Quốc; việc xây dựng xây dựng hình ảnh, con người EVNNPT được Đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4, cùng với sự đoàn kết nỗ lực của Chi bộ; về cơ bản Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Đảng ủy Công ty giao trong đó có công tác triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT trong toàn Đơn vị.

Công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT

Thực hiện theo quyết định số 1045/QĐ-EVNNPT ngày 22/06/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành tài liệu Văn hóa EVNNPT và Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4). Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 3 (TTĐMT3) đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo việc tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT trong Đơn vị dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó định hướng, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên (CBCNV) về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức; Đi đầu là cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ đến các vị trí chủ chốt là những hạt nhân gương mẫu trong xây dựng, thực hiện Văn hóa EVNNPT. Từ đó lan tỏa tạo dựng niềm tin và gắn kết trong mỗi CBCNV nhằm xây dựng hình ảnh con người EVNNPT có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên, đặc biệt là luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của EVNNPT.

Công tác triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT

Hàng năm, Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và đoàn thể phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai công tác thực hiện Văn hóa EVNNPT đúng theo chỉ đạo và định hướng của EVNNPT và Công ty cụ thể như sau:

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn và Chuyên môn ký kết quy chế phối hợp trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT. Xem việc thực hiện Văn hóa EVNNPT là một trong những tiêu chí thi đua khen thưởng của Đơn vị.    

Lãnh đạo, chỉ đạo Chi đoàn TTĐMT3 xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tiên phong trong việc thực hiện Văn hóa EVNNPT. Các phong trào thi đua, hoạt động sáng tạo và sáng kiến đều gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Định kỳ tháng 06 hàng năm, Chi bộ TTĐMT3 lãnh đạo tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Văn hóa EVNNPT trong toàn Đơn vị; biểu dương tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Văn hóa EVNNPT, phê bình những trường hợp chưa tốt để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.  

Những kết quả đạt được

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, TTĐMT3 đã thực hiện tốt công tác triển khai Văn hóa EVNNPT theo đúng chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy Công ty. Ngay từ năm 2015, khi Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được ban hành, Chi bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh thực thi, kết hợp đồng thời giữa tác động đến nhận thức và đưa các chuẩn hành vi vào tiêu chí đánh giá thi đua của Đơn vị để điều chỉnh hành động, tạo thói quen của CBCNV theo chuẩn mực Văn hóa EVNNPT.

Công tác phổ biến, tuyên truyền Văn hóa EVNNPT đã được chú trọng ngay từ bước khai tâm, đến tuyên truyền, phổ biến Văn hoá EVNNPT và được thực hiện dưới nhiều hình thức:

1. Ký cam kết thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), xây dựng kế hoạch và thực thi Văn hóa EVNNPT hàng năm với nội dung:

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, từ đó lan tỏa tạo niềm tin, tự nguyện cam kết thực thi Văn hóa EVNNPT. Ban giám đốc, trưởng phòng, đội, trạm cam kết gương mẫu, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp và các nội dung khác được quy định trong tài liệu Văn hóa EVNNPT. Cán bộ công nhân viên TTĐMT3 cam kết thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp và các nội dung khác được quy định trong tài liệu Văn hóa EVNNPT.

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền Văn hóa EVNNPT trong các hoạt động của Đơn vị:

- Phát tài liệu dưới dạng sổ tay cho tất cả CB.CNV, tuyên truyền, vận động CB.CNV tham gia fanpage facebook của Tổng công ty.

- Thiết lập kênh truyền thông nội bộ từ Đơn vị đến các Đội, Trạm để phát hình chương trình của EVNnews, trình chiếu video tuyên truyền về Văn hóa EVNNPT và các văn bản thông báo, văn bản chỉ đạo và hình ảnh hoạt động văn hóa của Công ty, đơn vị.

- Có 100% CBCNV đơn vị TTĐ.MT3 tuân thủ thực hiện việc cài đặt nhạc chờ điện thoại di động cá nhân theo chỉ đạo của Tổng công ty, Công ty.

- Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của EVNNPT đối với hệ thống điện và an ninh năng lượng quốc gia gắn với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tạo sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội đối với các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, vận động lao động trực tiếp thực thi giá trị cốt lõi ”Tuân thủ” trong công tác quản lý vận hành tại trụ sở các đội, trạm biến áp.

- Thực hiện in và treo các bảng pano tuyên truyền về 05 Giá trị cốt lõi, 05 Chuẩn mực đạo đức, 15 Văn hóa giao tiếp và 18 Văn hóa ứng xử tại nhà điều hành của TTĐMT3 và tất cả các đội, trạm trực thuộc.

- Tham gia gửi 01 video clip tham dự cuộc thi tuyên truyền Văn hóa EVNNPT do EVNNPT tổ chức năm 2019 với chủ đề: ”Sử dụng không gian nơi làm việc”, phản ánh những biểu hiện, thói quen xấu nơi công sở, trong lao động sản xuất để thay đổi hành vi ứng xử không phù hợp Văn hóa EVNNPT.

- Đơn vị chủ động tổ chức phổ biến và giảng dạy bộ tài liệu văn hóa EVNNPT cho hơn 135 lượt CB.CNV bằng hình thức tập trung làm 02 đợt và do Giám đốc đơn vị thực hiện giảng dạy.

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đơn vị báo chí, đưa các tin, bài viết về Công ty và Tổng công ty, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động vì cộng đồng: Tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện kết hợp phát quang khai quang chống cháy, lắp hệ thống điện sinh hoạt, chằng néo mái  nhà cho người dân, tặng quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền CNVCLĐ của truyền tải về các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Thực thi tạo thói quen ứng xử phù hợp Văn hoá EVNNPT

Đến nay, các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT đã được quan tâm thực thi ở tất cả các khâu, các bộ phận và mọi mặt công tác của Đơn vị. Bên cạnh đó Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo việc thường xuyên kiểm tra, nhận biết và có giải pháp điều chỉnh kịp thời, nhằm bài trừ các hành vi ứng xử chưa phù hợp với Văn hóa EVNNPT, và điều chỉnh các hành vi gắn với chuẩn mực Văn hóa EVNNPT.

Bài học kinh nghiệm

Việc triển khai thực thi Văn hóa EVNNPT đòi hỏi xuất phát từ sự nhận thức và chuyển biến đến sự tự giác của từng CBCNV. Do đó song song với công tác tuyên truyền, cần chú trọng vai trò đi đầu của cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ đến từng vị trí chủ chốt phải là những hạt nhân gương mẫu trong việc xây dựng, thực thi Văn hóa EVNNPT. Gắn chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT vào mọi hoạt động của Đơn vị, thường xuyên kiểm tra và có giải pháp điều chỉnh kịp thời nhằm bài trừ các hành vi chưa phù hợp với Văn hóa EVNNPT.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Chi bộ TTĐMT3 tiếp tục bám sát các chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy cấp trên trong việc xây dựng và thực thi Văn hóa EVNNPT tại Đơn vị.


  • Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 3