Công tác triển khai, thực hiện Văn hóa EVNNPT trong Trạm biến áp 220kV Hóc Môn

Toàn thể CBCNV trạm 220kV Hóc Môn luôn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, “Tuân thủ” chấp hành cách ly tập trung 24/24h tại trạm, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan vào lực lượng vận hành gây gián đoạn công tác điều hành sản xuất và cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận…

Đồng chí Lê Duy Khiêm – Trưởng trạm (bên trái) đang kiểm tra, hướng dẫn CBCNV thực hiện hồ sơ trong công tác quản lý vận hành.

Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được xây dựng trên nền tảng truyền thống tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ của những “người lính truyền tải điện” Việt Nam. Văn hóa EVNNPT đã thấm sâu và định hướng hành động của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) EVNNPT, tạo nên sức mạnh tập thể giúp EVNNPT duy trì hình ảnh tốt đẹp, tạo nền tảng giúp EVNNPT phát triển bền vững, từng bước vươn lên hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Trạm biến áp 220kV Hóc Môn là một trong những đơn vị trực thuộc được Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4. Trạm được đóng điện đưa vào vận hành từ năm 1988, qua nhiều lần cải tạo nâng công suất, hiện nay tổng công suất khả dụng của Trạm là 939MVA. Trạm 220kV Hóc Môn là một trong các trạm biến áp quan trọng trên hệ thống lưới truyền tải điện Quốc gia, cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu kinh tế lân cận.

Tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tâm hoàn thành mọi công việc được giao với tính tuân thủ kỷ luật cao. Ngay sau khi EVNNPT nghiên cứu, đúc kết, biên soạn và ban hành Tài liệu Văn hóa EVNNPT, tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn đã áp dụng làm nền tảng cơ sở cho mọi nhận thức và hành động; thay đổi nhận thức để có thái độ và hành động tích cực, giải quyết tốt hơn các công việc hàng ngày. Mỗi CBCNV trạm luôn nhận thức rằng Văn hóa EVNNPT là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của các đơn vị trong Tổng công ty, không nề hà quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ tài liệu Văn hóa EVNNPT được ban hành năm 2015, sửa đổi năm 2018, cũng như “Tài liệu giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được ban hành ngày 23/12/2020, Trạm biến áp 220kV Hóc Môn thường xuyên tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, quán triệt trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm tạo điều kiện để tất cả CBCNV cùng nhau trao đổi, học tập Văn hóa EVNNPT, giúp từng CBCNV tại trạm cùng hiểu rõ về những thành tựu đã đạt được, những giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT.

Từ nhận thức được những giá trị tốt đẹp và lợi ích của việc thực thi văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, Công đoàn và chuyên môn Trạm 220kV Hóc Môn luôn phối hợp nhịp nhàng trong mọi công tác triển khai, thực thi Văn hóa EVNNPT. Trạm thực hiện tuyên truyền theo từng chuyên đề hàng tháng, hàng quý gắn với nhiệm vụ chính trị được giao theo kế hoạch năm và nhiệm vụ được giao về tuyên truyền Văn hóa EVNNPT đã được Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với từng chủ đề riêng biệt gắn với nhiệm vụ sản xuất nhằm tạo động lực, tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm mỗi CBCNV. Tập thể CBCNV trạm biến áp 220kV Hóc Môn quyết tâm cùng xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, vươn lên trong mọi hoàn cảnh, truyền cho nhau niềm tin, cùng tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng vào tầm nhìn, sứ mệnh của EVNNPT; tuân thủ, tôn trọng, trách nhiệm và tận tâm hoàn thành tốt mọi công việc được giao, tin tưởng tương lai gần EVNNPT vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Với ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, việc thực thi tại đơn vị phải đảm bảo tính thường xuyên, toàn diện và chuyên nghiệp. CBCNV trạm luôn tham gia đầy đủ các buổi bồi huấn về Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVNNPT cho các cấp Trưởng trạm và cán bộ phụ trách được Công ty và Truyền tải điện tổ chức hằng năm. Qua đó, nắm vững nội dung của bộ Tài liệu Văn hóa EVNNPT để phổ biến một cách nhanh chóng, kịp thời tới toàn thể CBCNV bằng những việc làm cụ thể như phát sổ tay tài liệu, thực hiện treo bảng tuyên truyền trong phòng họp, tạo nhóm Zalo để chia sẻ hình ảnh, bản tin Văn hóa EVNNPT, trình chiếu Video clip Văn hóa EVNNPT lên màn hình tại trạm để tất cả CBCNV đều được nhìn - nghe - hiểu - nắm vững Văn hóa EVNNPT, đưa Văn hóa EVNNPT gắn với mọi hoạt động của trạm.

CBCNV trạm 220kV Hóc Môn tự thực hiện thay đèn chiếu sáng sân ngắt bằng loại tiết kiệm điện tại sân ngắt 110kV.

Việc thực thi Văn hoá EVNNPT được CBCNV Trạm 220kV Hóc Môn lồng ghép trong công tác trong vận hành. Qua đó, cũng là tiền đề cho mỗi cá nhân, CBCNV trạm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực thi nghiêm túc Văn hóa EVNNPT từ những việc nhỏ nhất, thường ngày đến các công việc mang tính chất tổng thể như tuân thủ nội quy, kỷ cương, kỷ luật trong lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi vào ca trực vận hành, tuân thủ chấp hành nghiêm các quy trình, quy phạm cũng như các yêu cầu, chỉ đạo đột xuất từ cấp trên; thực hiện an toàn theo phương án thi công, …; lập Phương án thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm biến áp, hoàn thiện hệ thống Quy trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị; rà soát, đối chiếu cập nhật bản vẽ hoàn công với thực tế; hoàn thiện Phương án mẫu các công tác cô lập/tái lập mạch quan trọng; triển khai các giải pháp đảm bảo sử dụng điện năng tiết kiệm, giảm tổn thất điện năng…

Văn hóa EVNNPT đã và đang thấm sâu vào từng CBCNV truyền tải, những giá trị tốt đẹp đó chúng ta cũng khó có thể nhận biết qua quan sát bên ngoài. Tuy nhiên, phù hợp theo từng khoảnh khắc, thời gian, giá trị tốt đẹp sẽ bùng phát và lan tỏa rộng khắp. Điển hình là việc thực hiện nhiệm vụ kép của nhân viên vận hành trạm biến áp trong thời gian vừa qua khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021, cho thấy tốc độ lây lan rất nhanh và đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành trên cả nước, với số ca nhiễm nghi nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh chưa có dấu hiệu dừng lại…

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong lực lượng vận hành trạm biến áp sẽ gây mất an toàn vận hành lưới điện truyền tải, qua đó có khả năng ảnh hưởng rất lớn an ninh năng lượng quốc gia; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT, PTC4 đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cô lập tập trung lực lượng vận hành kể từ 21h00 ngày 30/05/2021.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hợi đang sơn bảo dưỡng ống PCCC với nụ cười lạc quan trong đợt hưởng ứng ngày PCCC 04/10/2020.

Toàn thể CBCNV trạm 220kV Hóc Môn nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, “Tuân thủ” chấp hành nghiêm cách ly tập trung 24/24h tại trạm kể từ 21h00 ngày 30/05/2021; thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan vào lực lượng vận hành gây gián đoạn công tác điều hành sản xuất và cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận…

Trước những khó khăn, thách thức đó, “Người lính truyền tải điện” đã thể hiện được bản sắc Văn hóa EVNNPT với sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tận tâm, lạc quan và tin tưởng… biến khó khăn thành hành động; CBCNV trạm 220kV Hóc Môn với tinh thần Trách nhiệm – tận tâm, đã vận dụng triệt để quỹ thời gian tập trung tại trạm sau ca trực vận hành để tăng cường thực hiện các công tác nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý vận hành như xử lý hoàn tất các tồn tại, khiếm khuyết, thực hiện số hóa dữ liệu quản lý vận hành nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện chuyển đổi số của Trạm 220kV Hóc Môn, …..

Tập thể CBCNV trạm 220kV Hóc Môn chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

 

 

 


  • Lê Duy Khiêm - TTĐHCM.