Công trình Thanh niên “Sơn hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trạm và thực hiện kiểm tra điện trở sưởi trước mùa mưa Trạm 220kV Châu Đốc 2

Với mục đích nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong của Thanh niên trong công tác vận hành đảm bảo thiết bị Trạm biến áp vận hành an toàn - ổn định - liên tục, Chi đoàn Truyền tải điện miền Tây 3 phát động phong trào thực hiện các công trình thanh niên do các phân đoàn trực thuộc đăng ký.

Trong tháng 03 và tháng 04/2020, Phân đoàn 3 thuộc Chi đoàn TTĐMT3 phát động thực hiện công trình thanh niên: “Sơn hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trạm và thực hiện kiểm tra điện trở sưởi trước mùa mưa Trạm 220kV Châu Đốc 2”  như một hoạt động định kỳ hàng năm. Trạm biến áp 220kV Châu Đốc 2 trực thuộc Truyền tải điện miền Tây 3 có vai trò truyền tải điện cho các phụ tải 110kV trên địa bàn Tỉnh An Giang và đặc biệt là phụ tải 220kV Châu Đốc – Tà Keo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty và Đơn vị, các Đội, Trạm đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cho lưới điện truyền tải vận hành an toàn - ổn định - liên tục . Đặc điểm thời tiết năm nay khá phức tạp với nền nhiệt rất cao, cộng với tình hình cách ly toàn bộ CBCNV của Trạm do dịch Covid -19, trong thời gian này việc tăng cường kiểm tra và thực hiện bảo dưỡng hệ thống PCCC là cần thiết . Nhận thấy được điều này, Đoàn viên thanh niên trạm biến áp 220kV Châu Đốc 2 đã mạnh dạn đăng ký thực hiện Công trình thanh niên, để vừa thể hiện tính tiên phong, nòng cốt của Đoàn viên thanh niên, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đơn vị. Hệ thống đường ống PCCC của Trạm đã được sơn hoàn thành vào cuối tháng 03/2020.

Đoàn viên thanh niên đang thực hiện sơn hệ thống PCCC toàn trạm.

Song song đó, vào những ngày đầu tháng 04, mùa mưa đến sớm, ĐVTN của trạm đã thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trở sưởi của Trạm (Điện trở sưởi các tủ MK, tủ điều khiển thiết bị MC, DCL, tủ hợp bộ,…). Việc thực hiện kiểm tra điện trở sưởi là hết sức quan trọng trong công tác ngăn ngừa sự cố do nhiễm ẩm hàng kẹp trong nội bộ các tủ trong mùa mưa. Cụ thể, Trạm đã thực hiện kiểm tra mạch hoạt động, kiểm tra cảm biến nhiệt độ, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và sự hoạt động của điện trở sưởi; Qua đó đánh giá được tình hình hoạt động của hệ thống này và có biện pháp sửa chữa, thay thế khi có thiết bị hư hỏng.

Đoàn viên thanh niên thực hiện kiểm tra hệ thống điện trở sưởi.

Sau khi hoàn thành công trình thanh niên, Trưởng Trạm Châu Đốc 2 kết hợp công đoàn, an toàn viên kiểm tra nghiệm thu và đánh giá cao tinh thần của lực lượng Đoàn viên. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Trạm Châu Đốc 2 sẽ kết hợp với sản xuất thực hiện các giải pháp kỹ thuật trước mùa mưa như: xứ lý ron và độ kín các tủ ngoài trời chống nước vào tủ, kiểm tra các hệ thống thoát nước toàn trạm,... để đảm bảo Trạm vận hành an toàn - ổn định - liên tục.    


  • Hữu Lợi - TTĐ.MT3