Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức đào tạo bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp trạm biến áp, tổ thao tác lưu động

Từ ngày 08/8/2023 đến ngày 17/8/2023 Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức đào tạo bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp trạm biến áp và Tổ thao tác lưu động – thuộc khóa đào tạo bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp phòng, đội, trạm năm 2023. Lớp học được tổ chức tại trụ sở Công ty, đào tạo cho đối tượng là Trưởng trạm biến áp, Phó trạm biến áp và Tổ trưởng tổ thao tác lưu động với 50 học viên tham gia.

Cán bộ giảng dạy gồm có ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, An toàn, Tổ chức và Nhân sự, Tài chính và Kế toán, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế, Văn phòng Công ty.

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã nêu về thực trạng Trưởng, Phó đội truyền tải điện, trạm biến áp và tổ thao tác lưu động là đối tượng cán bộ quản lý cấp đội, trạm; tuy nhiên, việc bổ nhiệm các cán bộ thuộc đối tượng này trong thời gian qua chủ yếu căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ, khả năng chuyên môn của cá nhân, chưa được xem xét về tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý tương tự như bổ nhiệm cán bộ quản lý từ cấp 4 trở lên. Hôm nay Công ty triển khai khóa đào tạo với mục đích bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp đội, trạm và qua đó rút kinh nghiệm để tổ chức định kỳ trong thời gian tới, tiến tới đưa tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý vào công tác bổ nhiệm các bộ quản lý cấp đội, trạm trong Công ty Truyền tải điện 4.

Tổng cộng có 10 chuyên đề được triển khai giảng dạy, bao gồm nội dung lý thuyết và trao đổi thảo luận thực tế; trong đó ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trực tiếp hướng dẫn các chuyên đề cốt lõi gồm Triển khai và thực hiện chiến lược phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong PTC4, Văn hóa EVNNPT, Kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý; ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Giám đốc Công ty giảng dạy chuyên đề Quản trị sản xuất trạm biến áp; lãnh đạo các phòng Công ty giảng dạy các chuyên đề Quản trị nhân sự, Công tác quản lý kỹ thuật trạm biến áp, Công tác an toàn, Quản trị tài chính doanh nghiệp và quản lý tài sản, Công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, Công tác an ninh và an toàn thông tin, Quản trị truyền thông.

Trong từng chuyên đề giảng dạy tại lớp học, cán bộ giảng dạy đều phân tích tổng thể nhằm để học viên nắm bắt được các nội dung liên quan đến hoạt động của trạm biến áp, tổ thao tác lưu động; qua đó, cùng thảo luận, trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về thực tế công tác giúp học viên áp dụng nghiệp vụ quản lý phù hợp tại đơn vị.

Phát biểu bế giảng lớp học, ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu các học viên áp dụng những kiến thức đã học vào đơn vị mình một cách hiệu quả, thiết thực trong công tác quản lý vận hành. Việc tổ chức lớp học này thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý vận hành trạm biến áp, tổ thao tác lưu động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu trong công tác cán bộ nên có liên quan mật thiết với các khâu khác, như năng lực quản lý, đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, thông qua lớp học cũng là một kênh thu thập thông tin để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về các mặc công tác cũng như phát hiện những cán bộ nguồn tiềm năng có năng lực, bản lĩnh để bồi dưỡng, quy hoạch bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị Truyền tải điện và Công ty.

Thực hiện đánh giá khóa đào tạo có 56,75% học viên đánh giá mức rất tốt, 42,69% đánh giá mức tốt, 0,56% đánh giá mức khá, không có học viên đánh giá mức trung bình và kém. Nhiều học viên có ý kiến cần tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ cấp cơ sở, song song đó bổ sung đào tạo cho cán bộ quy hoạch để học tập, áp dụng ngày càng tốt hơn trong thực tế công tác quản lý vận hành tại trạm biến áp, tổ thao tác lưu động, góp phần vào sự phát triển chung của EVNNPT và Công ty./.

Một số hình ảnh liên quan:

Toàn cảnh lớp học

ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty giảng dạy chuyên đề kỹ năng lãnh đạo

ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Giám đốc Công ty giảng dạy chuyên đề Quản trị sản xuất trạm biến áp

ông Đống Tiến Long – Trưởng phòng TCNS giảng dạy chuyên đề Quản trị nhân sự

ông Huỳnh Hữu Phúc – Trưởng phòng Kỹ thuật giảng dạy chuyên đề công tác quản lý kỹ thuật trạm biến áp

ông Đỗ Đức Tài – Trưởng trạm 500kV Nhà Bè trao đổi về công tác quản lý vận hành tại trạm

ông Huỳnh Thanh Sơn – Phó Trưởng phòng TCNS báo cáo tổng kết lớp học

ông Nguyễn Tiến Hữu – Trưởng trạm 500kV Tân Uyên phát biểu cảm nghĩ tại buổi tổng kết lớp học

ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết lớp học

Lãnh đạo Công ty và các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tổng kết lớp học

 


  • Trần Văn Thái - P.TCNS