Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức kiểm tra sát hạch nghề, thi nâng bậc, giữ bậc năm 2023.

Sáng ngày 23/08/2023 tại trạm biến áp 220kV Long Bình địa chỉ phường An Bình, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Kỳ thi thực hành nâng bậc, giữ bậc nghề năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 789/QĐ-EVNNPT ngày 09/6/2023 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thành lập Hội đồng thi của Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc và kiểm tra sát hạch nghề năm 2023; Quyết định số 1071/QĐ-EVNNPT ngày 28/7/2023 của EVNNPT về việc thành lập Ban coi thi, chấm thi giúp việc cho Hội đồng thi của Kỳ thi năm 2023; Văn bản số 2263/EVNNPT-TCNS ngày 14/6/2023, số 3181/EVNNPT-TCNS+KT ngày 31/7/2023  của EVNNPT về việc triển khai tổ chức bồi dưỡng nghề, thi giữ bậc, nâng bậc năm 2023; Văn bản số 6217/PTC4-TCNS ngày 7/8/2023 của PTC4 về việc thực hiện kỳ thi giữ bậc, nâng bậc và kiểm tra sát hạch nghề năm 2023;

Kỳ thi kiểm tra sát hạch (KTSH) nghề và giữ bậc, nâng bậc năm 2023 tại PTC4 diễn ra từ ngày 15/08/2023 đến ngày 31/10/2023. Tham dự kỳ thi có 1.003 công nhân viên diễn ra tại các trạm biến áp 500-220kV và bãi tập đường dây trực thuộc các Truyền tải điện như: TTĐ miền Đông 1, TTĐ miền Đông 2, TTĐ TpHồ Chí Minh, TTĐ miền Tây 1, TTĐ miền Tây 2, TTĐ miền Tây 3 và tại Phòng Điều độ, Phòng Viễn thông & Công nghệ Thông tin thuộc PTC4 tại Phòng Điều độ, Phòng Viễn thông & Công nghệ Thông tin thuộc PTC4.

Tổ chức Hội đồng thi Nâng bậc giữ bậc tại trạm biến áp 220kV Long Bình. 

Phần thi lý thuyết nghề và an toàn được tổ chức tại các địa điểm Truyền tải điện khu vực và được Hội đồng thi EVNNPT và Công ty Truyền tải điện 4 theo dõi, giám sát qua cầu truyền hình trực tuyến. Trong quá trình thi lý thuyết, các thí sinh thực hiện bài thi với thái độ nghiêm túc và nỗ lực quyết tâm cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả thực hiện hoàn thành bài thi đảm bảo chất lượng tốt nhất. Qua đó đã khẳng định được ý chí phấn đấu, rèn luyện tay nghề của người thợ nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất của đơn vị.

Phần thi thực hành quản lý vận hành trạm được tổ chức thực hiện tại các trạm biến áp 500-220kV và thi thực hành đường dây được tổ chức thực hiện tại hiện trường bãi tập đường dây Đội Truyền tải điện. Mỗi thí sinh nghề quản lý vận hành trạm biến áp (hoặc nhóm thí sinh nghề quản lý vận hành đường dây) thực hiện theo trình tự: trước tiên khi bốc thăm đề thi theo bậc nghề, sau đó tiến hành thực hiện đầy đủ các bước như: khảo sát hiện trường, lập phương án, biện pháp tổ chức thi công, phiếu công tác, phiếu thao tác; tiếp tục thực hiện công việc gồm chuẩn bị trang phục BHLĐ, trang thiết bị dụng cụ công tác, tài liệu hồ sơ liên quan theo đúng Quy trình vận hành thiết bị và các thí sinh thực hiện nội dung bài thi trong khoảng thời gian được quy định.Tại buổi thi lý thuyết, thực hành đều được đơn vị tổ chức thực hiện ghi hình quay video, chụp hình ảnh nhằm phục vụ công tác đào tạo, giám sát, kiểm tra.

Thi thực hành cho công nhân Đường dây năm 2023.

Công tác thi nâng bậc, giữ bậc, sát hạch nghề là việc làm thường niên của PTC4 cũng là dịp để người thi ôn tập, gặp gỡ trao đổi, học tập lẫn nhau phục vụ cho công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện. Đây cũng là cơ sở giúp cho các đơn vị quản lý đánh giá được thực trạng, tay nghề của đội ngũ công nhân vận hành, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân vững vàng về lý thuyết, thành thạo về tay nghề, đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất của đơn vị mình; đồng thời làm cơ sở để Hội đồng xét nâng bậc lương, giữ bậc lương đảm bảo quyền lợi cho người lao động./

CBCNV tham gia thi thực hành tại trạm biến áp 500kV Phú Mỹ. 


  • Huỳnh Thanh Sơn (PTCNS) - Ngô Kim Hạnh (PAT)