Đại hội Chi Bộ Truyền tải điện miền Tây 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Vào sáng ngày 19/02/2020, tại Hội trường Đơn vị, Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 đến dự và chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 - Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới 2020 - 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ và kiểm điểm của Chi ủy trong nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, giữ vững lưới điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong lãnh đạo hoạt động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng các Đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 Nhiệm kỳ qua, chi bộ Truyền tải điện miền Tây 1 đã lãnh đạo toàn thể hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao; quán triệt Nghị quyết trung ương và Đảng ủy cấp trên, xây dựng chương trình hành động theo từng năm. Cụ thể hoá vào các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong toàn đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ năm 2017, Chi bộ đã tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Đơn vị:; Nghị quyết 5151/NQ-HĐTV ngày 28/12/2016 về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2017, cùng với chủ đề năm là ”Đẩy mạnh khoa học công nghệ”; Nghị quyết 5018/NQ-HĐTV EVNNPT và chủ đề năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; Nghị quyết 170/NQ-ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết 4588/NQHĐTV và chỉ thị của HĐTV thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện Quốc gia”.

Về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Chi ủy được củng cố, tăng cường. Công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, quản trị; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm sâu sát; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên mới tạo được chuyển biến mạnh mẽ.

          Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã lãnh đạo các hoạt động của Đơn vị và các tổ chức Đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Thay mặt Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1, Ông Lê Xuân Thụ đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hóa. Toàn thể đảng viên Chi Bộ Truyền tải điện miền Tây 1 hứa sẽ quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy các cấp; Triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương trình hành động trong hoạt động của Đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2022.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (đứng thứ tư bên trái qua) – Chụp hình với Chi Ủy của Chi bộ TTĐ Miền Tây 1 - nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm.


  • Trung Hiếu - TTĐ.MT1