Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, sáng ngày 18/02/2020 tại Hội trường B Công ty Truyền tải điện 4, Chi bộ 1 đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã diễn ra trang trọng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Bùi Quang Thành – UVTV Đảng ủy PTC4 phát biểu chỉ đạo.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo với Đại hội có đồng chí Bùi Quang Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào văn kiện Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo đã nêu những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Các năm trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ 1 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, góp phần “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện” thông qua các chỉ tiêu, giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn và các lĩnh vực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ 1, có chú trọng các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế đã được Đại hội chỉ rõ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Quang Thành đã biểu dương các kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đẩy mạnh việc tham mưu các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố hệ thống lưới điện; tăng cường các công tác an toàn, nhận diện các rủi ro, công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định , quy trình an toàn, không xảy ra tai nạn lao động; tăng cường công tác pháp chế. Trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, làm tốt công tác quần chúng và công tác kết nạp đảng viên mới, thực hiện các giải pháp đã đề ra trong phương hướng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Đạt, Trưởng phòng Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế được bầu làm Bí thư; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng An toàn được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ đã thống nhất các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định rõ mục tiêu, các chỉ tiêu và giải pháp công tác. Toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy truyền thống, những thành quả đã đạt trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, thống nhất cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện bầu cử tại Đại hội.

Ban chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tập thể Chi bộ 1 tại Đại hội.


  • Xuân Phương - P.KTTTPC