Đại hội Chi bộ Kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 05/10/2022, Chi bộ Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; quyết tâm xây dựng Chi bộ Kế hoạch trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham dự Đại hội, về phía Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 có đồng chí Ngô Trung Hiếu – UVTV, Bí thư Chi bộ Kế hoạch.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật

Báo cáo tại Đại hội, thay mặt Chi bộ, đồng chí Ngô Trung Hiếu - Bí thư, Trưởng phòng Kế hoạch cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đã tham mưu, giúp việc hiệu quả, kịp thời cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 cùng với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, Công ty đã vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao; trong phạm vi lãnh đạo của Chi bộ Kê hoạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên môn của phòng. Chi bộ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên của đảng viên phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ, đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và kiểm điểm đánh giá đảng viên hàng năm của chi bộ.

Bí thư Chi bộ Ngô Trung Hiếu nhấn mạnh, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đảng viên; động viên đảng viên nêu cao tinh thần phục vụ, không ngừng học tập nhằm nâng cao kiến thức và năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc để đạt hiệu suất công tác ngày càng cao hơn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ (thông báo và bàn bạc về nhiệm vụ, chương trình công tác, tài chính, chế độ, chính sách..); phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong phòng, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, công chức.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, Bí thư Ngô Trung Hiếu cho biết, Chi bộ Kế hoạch có số lượng nhân sự tại phòng rất mỏng, trong khi đó khối lượng công việc chuyên môn rất nhiều, thường xuyên thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty nên có ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt Chi bộ, việc sinh hoạt định kì và sinh hoạt chuyên đề chưa thật sự phong phú về nội dung và hình thức.

Khẳng định vai trò tiên phong toàn lực lượng

Theo đồng chí Ngô Trung Hiếu, sức mạnh lớn nhất của Chi bộ Kế hoạch là sự đoàn kết. Chính đoàn kết đã tạo thành sức mạnh giúp tập thể Phòng Kế hoạch hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, UVTV Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4  khẳng định.

Nhất trí cao với Báo cáo chính trị nhiệm kỳ trước của Chi bộ Kế hoạch, tuy nhiên, UVTV Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 cũng thẳng thắn cho rằng, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 cần bổ sung, hoàn thiện hơn nữa để tương xứng với vai trò, nhiệm vụ của Phòng kế hoạch. Đặc biệt, theo đồng chí Hiếu, nhiệm kỳ tới, Phòng kế hoạch phải chú trọng, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu trong lĩnh vực tổng hợp, xây dựng kế hoạch... Năm 2023 là một năm thuận lợi cho nền kinh tế đất nước phát triển do đại dịch Covid-19 xảy ra các năm qua, sẽ là một bước ngoặt để hoạch định các kế hoạch dài hạn. Do đó, giai đoạn 2022-2025 là giai đoạn phải quan tâm đến vấn đề vĩ mô, phải làm thế nào để xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

UVTV Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhấn mạnh, Phòng Kế hoạch luôn giữ vai trò tiên phong. Thế nhưng, với số lượng rất mỏng 05 đảng viên/07 CBCNV, khối lượng công việc rất lớn, lại là những mảng quan trọng, có ảnh hưởng đến toàn lực lượng, vì vậy, UVTV Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 yêu cầu mỗi đảng viên phải xác định trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ

100% đảng viên Chi bộ Kế hoạch tham dự Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 02 đồng chí. Trong đó, đồng chí Ngô Trung Hiếu tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Văn Tâm giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi bộ, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra./.


  • Bùi Thị Mai Ngân – Chi bộ phòng Kế hoạch