Đại hội Chi bộ Quản lý vận hành đường dây lần thứ I, nhiệm kỳ năm 2022-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 28/09/2022, tại Hội trường Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh. Chi bộ Quản lý vận hành đường dây (sau đây gọi tắt là Chi bộ đường dây) tiến hành đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Chi bộ Quản lý vận hành đường dây trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 134-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021, trên cơ sở tách ra từ Chi bộ Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 19/5/2021.

Hình ảnh các đồng chí trong chi bộ làm lễ chào cờ

Hơn một năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy bộ phận Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh, Chi bộ đường dây luôn bám sát các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên giao. Công tác xây dựng Đảng luôn gắn liền với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đã đạt được một số thành tích nhất định, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh (TTĐHCM).

Đồng chí Nguyễn Thiện Hùng- Uỷ viên ban chấp hành Chi bộ trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ trình Đại hội Chi bộ Quản lý vận hành đường dây lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Đây cũng là dịp để Chi bộ đường dây phát huy dân chủ, kiểm điểm sâu sắc, đánh giá cụ thể của Ban Chấp hành chi bộ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy các cấp và các nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, đồng thời thảo luận để đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Đông Hải- Phó bí thư Chi bộ trình bày kiểm điểm của ban chấp hành chi bộ quản lý vận hành đường dây, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Về tham dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Trịnh Đình Chính – Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng uỷ bộ phận, Giám đốc TTĐHCM cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ bộ phận TTĐHCM.

Đồng chí Trịnh Đình Chính - Trịnh Đình Chính – Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng uỷ bộ phận, Giám đốc TTĐHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ đường dây nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội.


  • Nguyễn Duy Tân - TTĐHCM


Các Tin khác