Đại hội Chi bộ Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tại Công văn số 725-CV/ĐU ngày 30/09/2022, tại Phòng họp 1 Công ty Truyền tải điện 4, Đại hội Chi bộ Tài chính và Kế toán nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra vào ngày 03/10/2022 trong không khí trang trọng, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đứng thứ 1 từ phải sang.

Tại Đại hội, các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đã trình bày các Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trong phương hướng nhiệm vụ sắp tới có nêu các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đặt ra trong suốt nhiệm kỳ. Đồng thời các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm vào các văn kiện Đại hội. Tại Đại hội này cũng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, trên cơ sở đó, Đại hội hoàn thiện các báo cáo chính trị, trong đó nổi bật về phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình và các lĩnh vực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, có chú trọng các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế đã được Đại hội chỉ ra.

Tại Đại hội, đồng chí Dương Thất Đúng, Trưởng phòng TCKT được bầu làm Bí thư; đồng chí Đinh Nguyễn Trường Giang, Phó Trưởng phòng TCKT được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bí thư (phải) và Phó bí thư Chi bộ Tài chính và Kế toán nhiệm kỳ 2022-2025.

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy truyền thống, những thành quả đã đạt được trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua những khó khăn thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, Chi bộ nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.


  • Trường Giang - Chi bộ P.TCKT