Đại hội Chi đoàn TTĐ MT1 “Thanh niên xung kích hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020”

Ngày 21/02/2020, Chi Đoàn TTĐ Miền Tây 1 tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn TTĐ miền Tây 1 nhiệm kỳ 2019-2022

Đồng chí Phạm Tuấn Phi-Bí thư Chi đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Bí thư, chủ trì Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Trung Khoa – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Đồng chí Lê Xuân Thụ - Bí thư chi bộ, giám đốc TTĐ miền Tây 1; Đồng chí Trần Nhật Trung – Chủ tịch Công đoàn TTĐ miền Tây 1, cùng với sự tham dự của 27/28 đoàn viên thanh niên TTĐ miền Tây 1

Tại Đại hội, Chi đoàn báo cáo kết quả những thành quả, ưu điểm, hạn chế trong các phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018-2019. Những thành tích của nhiệm kỳ 2018 - 2019 mà Chi đoàn đã đạt được như: hoàn thành các chỉ tiêu giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hoàn thành 115% chỉ tiêu CTTN, 150% chỉ tiêu sáng kiến và 200% chỉ tiêu phát triển Đảng viên; Đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2022, tập trung hoàn thiện chủ đề năm 2020 của Tổng công ty đề ra “tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016-2020”.

Đồng chí Đỗ Xuân Hòa – đoàn viên Phân đoàn 3 phát biểu ý kiến thảo luận.

Đồng chí Trần Tấn Phát,  đoàn viên Phân đoàn 2 đóng góp ý kiến các chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội.

 Tại Đại hội, các đoàn viên Chi đoàn đã chung tay thảo luận, góp ý đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để các Phân đoàn thuận lợi trong công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, đúng thực chất. Từng bước đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên, trao đổi ý tưởng đổi mới nhằm đáp ứng với tình hình phát triển của Công ty nói chung và Đơn vị nói riêng.

Đồng chí Lê Xuân Thụ - bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ miền Tây 1 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bí thư Đoàn thanh niên Công ty và Giám đốc đơn vị đã phát biểu chỉ đạo định hướng và giao nhiệm vụ cho Chi đoàn để Đại hội cùng thảo luận nghiêm túc như: thanh niên cần tập trung xung kích vào các CTTN có tiếng vang liên quan các công tác như: xử lý các tồn tại của đơn vị, tập trung vào các công tác xây dựng Đảng, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ cải tiến kỹ thuật,.. Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2019-2022 là “Tập trung xung kích thực hiện 39 CTTN, phát triển 08 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, phấn đấu đăng ký và thực hiện 06 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ĐTVN, các CTTN tập trung sâu vào xử lý các tồn tại nguy cơ đe dọa sự cố ….”

Đồng chí Nguyễn Trung Khoa, Bí thư đoàn thanh niên Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên, trong đó đồng chí Phạm Tuấn Phi được tín nhiệm bầu giữ cương vị Bí thư Chi đoàn, đồng chí Nguyễn Thanh Phong giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn và 3 đoàn viên Nguyễn Thị Hồng Ly, Trần Tấn Phát và Đỗ Xuân Hòa giữ chức Ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022.

BCH Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2019 - 2022 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.

Bước vào năm 2020 hưởng ứng chủ đề của EVNNPT “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 05 năm 2016-200”, BCH Chi Đoàn sẽ lập KH tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, cũng như sự kỳ vọng của Đoàn cấp trên vào sự phát triển của chuyên môn và đoàn thể với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Hướng đến năm 2022, tuổi trẻ Chi Đoàn TTĐ Miền Tây 1 xin hứa sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của Đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trung Khoa (giữa) tặng quà đoàn viên trưởng thành đoàn.

Đồng chí Lê Xuân Thụ (áo trắng) tặng quà khen thưởng đoàn viên xuất sắc cấp Chi đoàn.

Toàn thể đoàn viên Chi đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.


  • Huỳnh Bảo Quốc Cường - Đoàn Thanh niên Công ty