Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 1 đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện trên hệ thống và chỉ đạo các Phòng, Tổ, Đội, Trạm bố trí nhân lực ứng trực, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, các hệ thống thông tin, liên lạc, tổng kiểm tra, khắc phục ngay những khiếm khuyết, tồn tại trên lưới.

Trạm biến áp 500kV Ô Mon

 Công tác quản lý vận hành trạm biến áp được triển khai thực hiện đảm bảo sơ đồ kết dây theo đúng phương thức cấp điện của Trung tâm điều độ; Rà soát, xử lý ngay các khiếm khuyết của các thiết bị nhằm đảm bảo vận hành tin cậy; Tổ chức kiểm tra nhiệt độ các mối nối tiếp xúc và triển khai xử lý các điểm có nhiệt độ cao bất thường; Triển khai rà soát các mạch sa thải, đảm bảo làm việc tin cậy. Thường xuyên theo dõi tình hình vận hành thiết bị, lưu ý các thiết bị mang tải cao, các trạm biến áp nối nguồn. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Sân ngắt Trạm 500kV Ô Môn

Ngoài ra, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 1 thường xuyên theo dõi và bám sát tình hình dịch bệnh của các tỉnh thành trong khu vực để chỉ đạo các Phòng, Tổ, Đội, Trạm trong công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải, tạo sự tin cậy hệ thống.

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Truyền tải điện miền Tây 1, đến nay các Đội Truyền tải điện khu vực, Tram biến áp và Tổ Thao tác lưu động đã tập trung nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ tốt trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


  • Trung HIếu - TTĐ.MT1


Các Tin khác