Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4.

Ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Công ty, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã long trọng công bố Quyết định số 280 - QĐ/ĐU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Chỉ định bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công bố Quyết định Chỉ định bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Phí thư, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Quyết định số 280 - QĐ/ĐU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Chỉ định bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Ngày 06 tháng 5 năm 2019 tại Công ty, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã long trọng công bố Quyết định số 280 - QĐ/ĐU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Chỉ định bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Quyết định số 280 - QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty chỉ định bổ sung: Đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công ty. Đồng chí Ngô Trung Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Bí thư chi bộ 2, Trưởng Phòng TC&NS Công ty vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Đồng chí Trịnh Đình Chính - Bí thư chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện Miền Đông 1 vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty. Đồng chí Đinh Nguyễn Trường Giang - Chi ủy viên chi bộ 4, Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Võ Đình Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thay mặt Đảng ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định bổ sung và phát biểu chỉ đạo. Việc chỉ định, bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công ty theo Đề án nhân sự cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2015- 2020 góp phần đảm bảo cho Đảng bộ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thay mặt các đồng chí được Đảng ủy EVNNPT chỉ định, bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công ty phát biểu cảm tưởng, hứa phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, đồng thời xây dựng Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.      

Đ/c Ngô Trung Hiếu công bố Quyết định chỉ định bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4.  

Đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu cảm tưởng.

Các đồng chí được chỉ định, bổ sung vào Ban chấp hành, Ban thường vụ, Phó Bí thư, UBKT Đảng ủy Công ty.


  • PTC4