Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 15/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Về  tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư - Giám đốc các Truyền tải điện trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ Cơ quan Công ty. Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận các Truyền tải điện tham dự qua Hội nghị trực tuyến tại 6  đơn vị Truyền tải điện. Đồng chí Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoá - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến một số khó khăn nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác triển khai, thực hiện các công trình SCL, ĐTXD và các hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể CBCNV PTC4 đã vượt qua khó khăn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Truyền tải điện 4 quản lý lưới điện truyền tải an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam bộ. Sản lượng truyền tải điện đạt 50.128,01 tr.kWh, cao hơn 3,29% so với cùng kỳ năm 2021 (48.533,19 tr.kWh), bằng 49,53% so với chỉ tiêu EVNNPT giao (101.210 tr.kWh). Ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động triển khai các công trình sửa chữa lớn năm 2022, nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn theo đúng tiến độ, kế hoạch; đã khởi công 124 công trình, hoàn thành 77 công trình. Trong công tác Đầu tư xây dựng: trong 6 tháng đầu năm 2022 giá trị khối lượng ĐTXD thực hiện là 16,719 tỷ đồng, đạt 118,91% kế hoạch 6 tháng (14,06 tỷ đồng) và 19,70% so với kế hoạch năm (84,869 tỷ đồng); giá trị giải ngân là 14,587 tỷ đồng, đạt 17,19% so với kế hoạch năm; khởi công 03 dự án, sớm hơn so với kế hoạch tiến độ điều hành 02 dự án; thực hiện đóng điện 01 dự án vượt tiến độ kế hoạch điều hành giao; thực hiện quyết toán 03/5 dự án, đạt 60% kế hoạch giao.

 Công ty tổ chức triển khai kế hoạch toàn diện thực hiện Chủ đề năm 2022 của Tập đoàn điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quốc phòng, an ninh. Triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ các nội dung chuyên đề theo kế hoạch về: công tác SCTX, công tác đấu thầu, mua sắm VTTB, quản lý ký kết và thực hiện hợp đồng, quản lý vật tư, việc chấp hành các quy định tài chính, kế toán, việc chấp hành các quy định trong công tác lao động, tiền lương, công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác bảo vệ, quốc phòng; việc theo dõi, thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. 

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đoàn thể của Đảng bộ Công ty được thực hiện bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và theo Chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy đã đề ra năm 2022. Thực hiện hoàn tất công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn bí thư cấp ủy đơn vị trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 13 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên Công ty tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; công tác chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất, tính thần, điều kiện làm việc, an sinh xã hội cho CBCNV được cấp ủy luôn quan tâm.

Vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2022, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ; tình hình nắng nóng, tải cao, mùa mưa bão, lũ lụt ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành lưới điện. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định, phát triển nền kinh tế đất nước.

Công ty tập trung mọi nguồn lực và triển khai quyết liệt thực hiện các giải pháp, bám sát chủ đề năm 2022 của EVNNPT “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” và Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV, ngày 31/12/2021 của HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, tập trung thực hiện các giải pháp giảm thiểu sự cố, tăng cường kỷ cương, xử lý, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trên lưới truyền tải, công tác kiểm tra hành lang an toàn lưới điện không để xảy ra sự cố chủ quan là những điều kiện quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch EVNNPT giao năm 2022. Chú trọng tăng cường thực hiện các giải pháp, phương thức vận hành giảm tối đa tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh như lưới điện thông minh, định vị sự cố, flycam, giám sát cảnh báo sét, phân tích hình ảnh bằng AI, quản lý thông tin bản đồ GIS…

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, rà soát các chế độ chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích lợi hợp pháp CNVCLĐ, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Võ Đình Thuỷ - UV BCH Đảng bộ EVNNPT - Bí thư Đảng Uỷ Công ty chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng là xuyên suốt, toàn diện trong mọi hoạt động của Công ty, gắn liền với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty. Tập trung triển khai kịp thời, sâu sát toàn bộ Nghị quyết, Chương tình hành động của cấp trên và Công ty một cách đầy đủ, cụ thể trong từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng cán bộ công nhân viên đối với những thách thức mới trong thực hiện các quy định về biên chế, định biên lao động, quy định tiền lương, về mô hình tổ chức và sự phát triển của lưới điện truyền tải cùng với các yêu cầu về chất lượng công việc, các đề án, chiến lược ngày càng đòi hỏi cao hơn. Cấp ủy Công ty phải tăng cường tham dự sinh hoạt tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nắm bắt và tìm  hiểu tâm tư, nguyện vọng của CBCNV gắn với với sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể của hệ thống chính trị cơ sở trong việc triển khai thực hiện tại Công ty.

Toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện Đề án tổ chức thành lập Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Miền Tây 3; kiện toàn, bổ sung cán bộ chủ chốt đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện EVNNPT quản lý, khẩn trương hoàn thành quy hoạch cấp ủy của các tổ chức Đảng, các chức danh cán bộ thuộc Công ty quản lý đảm bảo nguồn nhân lực đầy đủ, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Cấp ủy Công ty, đơn vị chú trọng công tác kiểm tra giám sát, thực hiện thường xuyên, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng nhằm đảm bảo việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên kịp thời, nhanh chóng và đúng định hướng của Tổng công ty, Công ty đề ra.

Phát huy vai trò truyền thông trong các hoạt động của toàn Đảng bộ Công ty nhằm triển khai sâu sát đến toàn thể cán bộ công nhân viên.

Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2022./.

Toàn cảnh Hội nghị


  • Trịnh Thị Mỹ Dung - VP Đảng ủy Công ty


Các Tin khác