Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hòa trong không khí phấn khởi của cán bộ công nhân viên ngành điện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 15 tháng 5 năm năm 2020, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 117 đại biểu.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hòa trong không khí phấn khởi của cán bộ công nhân viên ngành điện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 15 tháng 5 năm năm 2020, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 117 đại biểu.

Niềm vinh dự đối với Đảng bộ Công ty có đồng chí Vũ Huy Toàn – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy EVN; đồng chí Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội và Lãnh đạo các Ban Đảng Tổng công ty; Lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa – Phó bí thư Đảng ủy PTC4, Phó giám đốc PTC4 trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Đình Thủy - UVTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; Đảng bộ Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao hàng năm theo đúng mục tiêu, trọng tâm, kế hoạch sản xuất, lưới điện truyền tải vận hành ổn định, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các mặt công tác.

Quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trong khu vực, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Hàng năm đều hoàn thành tốt kế hoạch sửa chữa lớn, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kịp thời thay thế các thiết bị có nguy cơ sự cố và các thiết bị vận hành lâu năm xuống cấp. Công tác đầu tư xây dựng thực hiện đạt 91,96% so với tổng giá trị đầu tư 5 năm, các công trình trọng tâm, trọng điểm được thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện. nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện, thực hiện tốt công tác chuyển đổi, đưa vào vận hành 26/43 trạm biến áp 220KV là trạm không có người trực, đạt 60% trên tổng số các trạm 220KV, đạt chỉ tiêu trạm không người trực đến năm 2020. Trong điều kiện khối lượng đường dây và trạm biến áp tăng nhiều và tình hình biến động rất lớn về nhân sự, Công ty đã làm tốt công tác sắp xếp lao động, đảm bảo được sự ổn định trong mọi mặt hoạt động, qua đó hoàn thành rất tốt chỉ tiêu tăng năng suất lao động, năm 2019 chỉ tiêu năng suất tính theo sản lượng đã về đích trước 01 năm so với kế hoạch 5 năm được giao. Công tác tài chính kế toán ngày càng chặt chẽ, bảo đảm tính tuân thủ, phục vụ tốt công tác điều hành, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, bảo đảm giá thành truyền tải hợp lý. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt tiến độ được giao; công tác quản trị doanh nghiệp được nâng cao; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được tăng cường; làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền; công tác thực thi văn hóa EVNNPT được đẩy mạnh; điều kiện làm việc của CBCNV được đảm bảo, ngày càng được cải thiện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác pháp chế, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ an toàn lưới điện, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh.

Đ/c Võ Đình Thủy UVBTV Đảng ủy EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 trình bày báo cáo kiểm điểm công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu, không để xảy ra suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mô hình tổ chức quản lý được kiện toàn theo chỉ đạo thống nhất của Tổng công ty. Công tác cán bộ được thực hiện ngày càng tốt hơn, chất và lượng đội ngũ có chuyển biến tích cực; Công tác kết nạp đảng viên mới đã đạt được kết quả tích cực, Đảng bộ kết nạp được 139 đảng viên so với Nghị quyết đề ra là 60 đảng viên, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quan tâm thực hiện ngày càng toàn diện hơn. Quan tâm lãnh đạo đoàn thể quần chúng thực hiện chức năng nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương lớn của Đảng và cấp trên. Hàng năm Đảng ủy Công ty chú trọng lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm: Nghị quyết 0488/NQ-HĐTV Nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chất lượng; Nghị quyết 5151/NQ-HĐTV với chủ đề năm Đẩy mạnh khoa học, công nghệ; Nghị quyết 5018/NQ-HĐTV với chủ đề năm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nghị quyết 4588/NQ-HĐTV với chủ đề năm Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện Quốc gia. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, thực hiết chủ đề của từng năm. Bước qua năm 2020, Đảng ủy tiếp tục chú trọng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HĐTV, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020.

Đ/c Ngô Trung Hiếu, UVBTV Đảng ủy PTC4, Trưởng phòng TCNS PTC4 , trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III và Đại hội Đảng bộ PTC4 lần thứ XII.

Trong 05 năm qua, Đảng bộ Công ty luôn được cấp trên công nhận hoàn thành từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 năm liền 2016, 2017, 2018  được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong sạch, vững mạnh tiêu biểu).

Về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; kế thừa kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị với chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hoá vào công việc hàng ngày của mỗi cá nhân. Đảng ủy cũng đã xây dựng, ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, CBCNV theo nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để định hướng và phấn đấu thực hiện làm theo gương Bác. Trong nhiệm kỳ, đã có 01 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng ủy Công ty khen thưởng; 03 tập thể và 04 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty tặng giấy khen; 01 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen. Trong đó có 03 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty được Đảng ủy cấp trên tặng giấy khen, biểu dương trong thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW và 05-CT/TW. Việc lãnh đạo làm tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đ/c Đặng Phan Tường – UVBTV Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Đồng chí Đặng Phan Tường UVTV Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu chỉ đạo. Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 được Đảng ủy Tổng công ty tổ chức chọn là đại hội điểm trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của Công ty nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện và bầu cấp ủy nhiệm kỳ tới. Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Công ty đã tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc đảm bảo các yêu cầu nội dung quy trình và tiến độ đề ra, đã xây dựng văn kiện thực hiện các quy trình về công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Trung ương và cấp trên. Đại hội cũng đã nghe đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ  XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III. Theo chương trình của đại hội, các đại biểu tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, đây là những nội dung quan trọng, các đại biểu cần tập trung thực hiện tốt để hoàn thành nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Thay mặt BTV, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015 – 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Công ty cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

Về thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015-2020 BCH Đảng bộ Công ty đã bám sát các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và kế hoạch được giao, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI đã đề ra. Công tác xây dựng đảng, đã chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền có chất lượng ngày càng cao, trong nhiệm kỳ có 5 đồng chí được học cao cấp lý luận chính trị, 32 đ/c được học trung cấp lý luận chính trị, 104 đ/c học lớp đảng viên mới và 272 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình đảng, công tác tổ chức cán bộ đảng viên được thực hiện đúng quy định, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý được kiện toàn, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp được 139 đảng viên tương đương 28,6% số đảng viên kết nạp mới trong toàn đảng bộ Tổng công ty, bằng 2,3 lần so với Nghị quyết đại hội đảng bộ Công ty là 60 đảng viên, hiện nay tổng số đảng viên của Công ty là 270 tương đương 13,6% tổng số đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty, chiếm 18,8% tổng số CBCNV tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm,việc triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII được thực hiện nghiêm túc, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, đap ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị,  chất lượng công tác dân vận thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động nổi bật gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đã tổ chức và tích cực tham gia nhiều hội thao, hội diễn các cấp đạt được thành tích cao, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng. Trong năm 2017 và năm 2018 Công ty được trao giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động, trong nhiệm kỳ Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty được tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động và Trung ương Đoàn.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân tại 19 tỉnh, thành phố của khu vực miền Nam , trong 5 năm  từ 2015 – 2019 sản lượng điện truyền tải đạt 99,56% kế hoạch tăng bình quân 89% năm chiếm 48,5% tổng sản lượng truyền tải điện toàn Tổng công ty, công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) được thực hiện có hiệu quả, TTĐN chung đạt từ 1,3% năm 2015 xuống 1,1% năm 2019, trong đó TTĐN lưới điện truyền tải 220kV năm 2019 đạt 0,82% vượt chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2020, trong kế hoạch 5 năm 2016 -2020 Công ty đã làm tốt công tác giảm sự cố, 3 năm từ 2015 đến 2017 đạt 9/9 chỉ tiêu sự cố theo kế hoạch, 2 năm 2018 và 2019 đạt 8/9 chỉ tiêu. Hàng năm đều hoàn thành kế hoạch SCL, trong nhiệm kỳ hoàn thành 968 công trình, với tổng giá trị là 1279,5 tỷ đồng. Công tác ĐTXD được thực hiện tốt, Công ty được giao triển khai 76 dự án, đã hoàn thành 56 dự án, đang thực hiện 20 dự án, tổng giá trị khối lượng thực hiện trong 5 năm từ 2015 đến 2019 là 2.987 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch, khởi công 16 dự án tăng 2,8% so với kế hoạch, đóng điện được 22 dự án tăng 2 dự án so với kế hoạch, hoàn thành quyết toán 49 dự án, trong các dự án trọng điểm cấp bách đều được đảm bảo về chất lượng và tiến độ góp phần đảm bảo cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải. Công ty Truyền tải điện 4 đã chủ động phối hợp với các Ban QLDA tích cực giải quyết tồn tại của các dự án, đến năm 2016 đã giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm trước. công tác này tiếp tục được duy trì thực hiện tốt cho đến nay, công tác nghiên cứu ứng dụng KHCN vào QLVH lưới điện được đẩy mạnh đã đưa vào sử dụng nhiều thiết  bị vật tư công nghệ cao như dây dẫn, tổn thất thấp, sơn phủ cách điện, thiết bị giám sát phóng điện cục bộ, giám sát dầu online, chụp ảnh điện, máy kiểm tra vầng quang điện, thiết bị UAV,…Công ty đã điều chỉnh phạm vi quản lý của các Truyền tải điện trực thuộc để hoạt động hiệu quả hơn, thống nhất chức năng nhiệm vụ các phòng, đơn vị theo chỉ đạo của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng chất lượng lao động, so với đầu nhiệm kỳ khối lượng QLVH tăng lên rất lớn, chiều dài đường dây tăng 28,86% , tổng dung lượng MBA tăng 51,32%, nhưng số lao động giảm 232 người tương đương giảm 13,9%. Hiện nay tổng số CBCNV Công ty là 1438 người ,tiết kiệm 81 người. Năng suất lao động (NSLĐ) hàng năm tăng bình quân 12% , năm 2019 NSLĐ đạt 65,17 triệu KWh/người vượt chỉ tiêu được giao vào năm 2020 trong KH 5 năm 2016 – 2020. Công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển của EVNNPT đạt được nhiều kết quả tốt, công tác tuyên truyền và thực thi Văn hóa EVNNPT được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú hiệu quả, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng, điều kiện, môi trường làm việc, thu nhập của CBCNV được cải thiện, công tác truyền thông được thực hiện tốt, có nhiều sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Với các thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Tổng công ty xếp loại 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm 2016-2017-2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt BTV, đồng chí đồng chí Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐTV biểu dương và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, tập thể đảng viên và CBCNV Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được Đảng bộ Công ty cần nghiêm túc đánh giá những hạn chế khuyết điểm để tập trung khắc phục về công tác xây dựng đảng, việc triển khai quán triệt tuyên truyền tổ chức thực hiện và việc sơ kết tổng kết các nghị quyết chủ trương của Đảng. Cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT và chi bộ, tăng cường giám sát theo chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải giảm số vụ sự cố, sự cố lớn, sự cố chủ quan do người công tác thao tác; tổn thất điện năng lưới điện truyền tải 500kV. Trong 5 năm 2015 – 2019 khối lượng đầu tư thực hiện chỉ đạt 92%  kế hoạch , có 2 năm không đạt khối lượng, một số dự án không đạt tiến độ hoàn thành đóng điện theo kế hoạch , một số dự án ứng dụng KHCN thực hiện chậm như dự án ứng dụng QLKT trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới truyền tải, trang bị hệ thống An ninh an toàn thông tin cho Tổng công ty, một số chỉ tiêu về NSLĐ không đạt theo km đường dây năm 2018 , năm 2016 và 2018 không đạt NSLĐ theo KPI, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh vực ứng dụng KHCN vào công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Đảng bộ nghiêm túc đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ đã đề cập tương đối đầy đủ.

Đảng bộ xem xét quyết định trong  nhiệm kỳ tới chỉ đạo triển khai thực hiện, cần đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực đạo đức theo văn hóa EVNNPT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên nghiêm túc tạo được sự chuyển biến thực sự thể hiện bằng hành động cụ thể, tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương, cấp ủy các cấp thông qua kế hoạch chương trình hành động và làm tốt công tác sơ kết tổng kết đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát theo hướng mở rộng phần giám, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy sinh hoạt chi bộ coi trọng chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhất là phát hiện bồi dưỡng kết nạp các đoàn viên thanh niên vào Đảng, đề ra các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho khu vực miền Nam, nhất là khu vực TP.Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả SXKD tăng NSLĐ  đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới CNTT, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các lĩnh vực hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc được giao trong chiến lược phát triển EVNNPT, các đề án nâng cao năng lực các Công ty truyền tải điện, mô hình tổ chức quản lý các Công ty Truyền tải điện và các Truyền tải điện, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ CNKT bậc cao, đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực truyền tải điện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược là phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức Truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu Châu Á và đến năm 2030 thì Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đạt trình độ tiên tiến trên thế giới về lĩnh vực truyền tải điện. 

Với truyền thống là một trong những đơn vị vững mạnh hàng đầu của Tổng công ty và có đội ngũ đảng viên, CBCNV đoàn kết gắn bó, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020– 2025 đề ra.

Thay mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, đồng chí Võ Đình Thủy chân thành cám ơn và xin tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí UVTV Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Những nhận xét, đánh giá của đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐTV Tổng công ty về những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 vừa qua chính là nguồn động viên to lớn cho Đảng bộ Công ty. Đồng thời những mặt còn hạn chế, yếu kém mà đồng chí đã chỉ ra, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên cần nghiêm túc tiếp thu, xác định trách nhiệm của mình, càng phải nổ lực và quyết tâm nhiều hơn nữa để tập trung khắc phục trong thời gian sớm nhất. Các vấn đề chỉ đạo cụ thể và những mục tiêu có tính chất chiến lược của Tổng công ty mà đồng chí vừa nêu lên sẽ giúp cho BCH Đảng bộ Công ty định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi vào trọng tâm, thiết thực hơn và sẽ đạt được hiệu quả cao. Đây không chỉ là những nhiệm vụ trước mắt mà còn là những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Toàn Đảng bộ Công ty quán triệt đến từng chi bộ, đến đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong Công ty để khẩn trương triển khai thực hiện ngay sau Đại hội.

Thực hiện công tác bầu cử cấp ủy khóa mới, Đại hội đã tín nhiệm bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí, bầu đồng chí Võ Đình Thủy tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, bầu đồng chí Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào danh sách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã hoàn thành xuất sắc tất cả các các nội dung, chương trình, kế hoạch theo thời gian đề ra.

Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025 đã ghi nhận viết nên trang sử của Công ty một nhiệm kỳ thành công toàn diện đồng thời mở ra chặng đường mới phía trước với nhiều cơ hội và thách thức mới. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên tin tưởng BCH Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

Một số hình ảnh liên quan:

Đ/c Nguyễn Phương Nam – Bí thư Chi bộ 4, Trưởng phòng Kế hoạch, báo cáo tham luận tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Minh Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMĐ2 báo cáo tham luận trước Đại hội.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ , Giám đốc TTĐHCM báo cáo tham luận trước Đại hội.

Đ/c Nguyễn Trung Khoa – Bí thư Đoàn Thanh niên PTC4 báo cáo tham luận tại Đại hội.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đ/c Đống Tiến Long – Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh đại hội đại biểu biểu quyết nhân sự bầu BCH Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC4 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Các đồng chí Lãnh đạo EVN , EVNNPT, PTC4 chụp hình lưu niệm tại đại hội.  


  • Ngô Văn Bình - Ngọc Dung - PTC4