Đảng bộ PTC4 thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 17/2 đến ngày 21/2/2020, toàn bộ 10 Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ 1 thực hiện bầu cử tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đảng ủy Công ty đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ tới tham dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ . Đại hội các Chi bộ đã thảo luận Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, Phương hướng, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022, Bản kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, các Chi bộ đã tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ Đảng, nghiêm túc, tập trung dân chủ. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, 100% các Chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 03 Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy cấp trên khen thưởng. Nổi bật trong nhiệm kỳ này là việc đẩy mạnh việc thực hiện Chị thị 05/CT-BCT về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Chi bộ đã tổ chức triển khai và định kỳ sơ, tổng kết để đề xuất khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cấp Đảng ủy Công ty, Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy EVN. Trong giai đoạn 2017-2020, các Chi bộ cũng chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhiều Chi bộ vượt kế hoạch 100% về chỉ tiêu này. Việc triển khai văn hóa EVNNPT cũng được các Chi bộ chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, các Chi bộ cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ để đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Võ Đình Thủy – UVBTV Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4,chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Chi bộ TTĐ. Miền Đông 2 nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đại biểu Công ty lần thứ XII đã được Đảng ủy EVN và Đảng ủy EVNNPT chọn làm Đại hội điểm và dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/3/2020. Đến nay, các công tác chuẩn bị cho Đại hội cũng đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi tại các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, CBCNV và nguyên lãnh đạo Công ty, Tiểu ban văn kiện cũng đã tiếp thu, chỉnh sửa. Đề án nhân sự khóa XII, đề án nhân sự Đoàn đại biều dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty cũng đã được hoàn thiện các bước theo quy trình để trình Đảng ủy Tổng công ty xem xét, phê duyệt.

Hướng tới việc tổ chức Đại hội đại biểu Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty đang thi đua lập thành tích trong lao động, sản xuất, giữ vững an toàn cho lưới điện truyền tải.

Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng cho toàn Đảng bộ trong 5 năm tới với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, toàn diện; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á”. Đây cũng là những định hướng cho giai đoạn tiếp theo để tập thể CBCNV trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh liên quan:

Đ/c Nguyễn Văn Hóa  – UVBTV Đảng bộ PTC4, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 chụp hình lưu niệm cùng Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022.

BCH Chi bộ TTĐ. Miền Đông 1 nhiệm kỳ 2020-2022 chụp hình cùng đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐHCM điều hành tại Đại hội Chi bộ TTĐ.HCM.

Đ/c Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, chụp hình với Chi ủy của Chi bộ TTĐ Miền Tây 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c Nguyễn Thuần Nhiên, Thường vụ Đảng ủy PTC4, Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐMT2 báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2020.

Đ/c Phan Hữu Lợi – ĐHV Trạm 220kV Châu Đốc trình bày tham luận trước Đại hội Chi bộ TTĐ. Miền Tây 3, nhiệm kỳ 2020 – 2022 về công tác phát triển Đảng viên tại đơn vị.


  • Bùi Quang Thành - Chi bộ 1