Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XIII.

Sáng ngày 05/12/2022, tại điểm cầu Hội nghị truyền hình Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Truyền tải điện 4, tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Chính - Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, Bí thư Đảng ủy bộ phận; Các Lãnh đạo trong BGĐ TTĐHCM; BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TTĐHCM và Trưởng, phó các Phòng nghiệp vụ và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận.

Hội nghị trực tuyến được kết nối từ điểm cầu của Đảng ủy EVNNPT đến các điểm cầu của tổ chức Đảng trực thuộc, trong 2 ngày 05/12/2022 và 06/12/2022.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Theo Chương trình, Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên hiểu và thấm nhuần các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện nghị quyết khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; các bộ, ngành trung ương và các địa phương, đơn vị cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ thực hiện rõ ràng, hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết; kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đến cấp ủy Đảng, giúp đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, đề xuất nội dung thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị trong xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đến toàn thể CBCNV trong đơn vị, tạo sự đồng thuận chung và phát huy trí tuệ tập thể cùng chung tay thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ủy bộ phận TTĐHCM nói riêng và Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nói chung ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.


  • Đặng Hoàng Khánh - Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện - TTĐHCM