Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức cho cấp ủy viên, cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thực hiện Công văn số 158-CV/ĐU, ngày 14/10/2021 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc triệu tập Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 20/10/2021, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức cho 78 đồng chí cấp ủy viên Đảng bộ, Chi bộ học lớp nghiệp vụ chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng; 10 đồng chí học công tác tuyên giáo, dân vận; 13 đồng chí học lớp Văn phòng cấp ủy và 36 đồng chí học lớp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Để thực hiện tốt công tác phòng chóng dịch bệnh Covd-19, các đồng chí học viên tham dự lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức tại hội trường A Công ty và 06 điểm cầu truyền hình các đơn vị Truyền tải điện kết nối Hội nghị truyền hình và hạ tầng hệ thống E-learning của Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong thời gian học tập, các đồng chí học viên được các Chuyên gia cao cấp của Trung ương, Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, truyền đạt và luận giải, làm rõ những điểm bổ sung, sửa đổi, những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định thi hành Điều Đảng. Sau học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ toàn bộ các đồng chí học viên đã thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá cuối mỗi nội dung học trên hệ thống E-learning

Văn phòng Công ty, Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin Công ty đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, đảm bảo hệ thống đường truyền, chất lượng thông tin phục vụ tốt khóa học của Đảng ủy Công ty tổ chức.

Việc Đảng ủy Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức đồng bộ các khóa học, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; đã trang bị vốn kiến thức quý báu cho cấp ủy, cán bộ nghiệp vụ nắm vững lý luận, nguyên tắc, phương pháp, kỹ năng công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên.

Toàn cảnh lớp học tập, bồi dưỡng công tác Đảng.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ PTC4 tham gia học tập, bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí cấp ủy viên,Bí thư, Phó Bí Thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ PTC4 tham gia học tập, bồi dưỡng công tác Đảng.


  • Ngô Văn Bình - VP Đảng ủy