Đào tạo nâng cao về kỹ năng vận hành hệ thống truyền dẫn và mạng WAN.

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 21/06/2019 Công ty Truyền tải điện 4 phối hợp với trường Đại học Bách Khoa TPHCM tổ chức đào tạo nâng cao về kỹ năng vận hành hệ thống truyền dẫn và mạng WAN gồm 3 chuyên đề chính: Quản lý vận hành truyền dẫn, quản lý vận hành mạng WAN, IoT và ứng dụng.

 

Ông Đặng Nam Sơn - Phó Trưởng phòng TC&NS Công ty phát biểu tại lễ khai giảng.

Thực hiện chủ đề năm 2019 của EVNNPT là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”; thực hiện Nghị Quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 của Hội đồng thành viên về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2019, trong đó một trong những nhiệm vụ quan trọng là “Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức, năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”;

Theo bản thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Công ty Truyền tải điện 4 và Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (ĐHBK TP.HCM) ký ngày 10/04/2017; thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019 của Công ty,

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 21/06/2019 Công ty Truyền tải điện 4 phối hợp với trường Đại học Bách Khoa TPHCM tổ chức đào tạo nâng cao về kỹ năng vận hành hệ thống truyền dẫn và mạng WAN gồm 3 chuyên đề chính: Quản lý vận hành truyền dẫn, quản lý vận hành mạng WAN, IoT và ứng dụng.

Ông PGS Tiến sỹ Thoại Nam – Giám đốc Trung tâm Điện toán phát biểu tại lễ khai giảng.

Đối tượng tham dự là những CBKT thuộc Phòng Kỹ thuật, Trung tâm vận hành, Tổ Xử lý sự cố. Địa điểm tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM.  

Đến dự khai giảng khóa đào tạo đại diện phía trường Đại học Bách Khoa TPHCM có ông PGS Tiến sỹ Thoại Nam – Giám đốc Trung tâm Điện toán, các thầy cô; đại diện phía Công ty Truyền tải điện 4 có ông Đặng Nam Sơn - Phó Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty và các học viên tham dự khai giảng. Nội dung chi tiết của các khóa đào tạo: Về Quản lý vận hành mạng truyền dẫn, giới thiệu hệ thống viễn thông, các loại cáp viễn thông; các thiết bị: truyền dẫn SDH, ghép kênh PCM, tổng đài PBX và IP và cách thức hoạt động; Quản lý vận hành và cấu hình các thiết bị: truyền dẫn SDH, ghép kênh PCM, tổng đài PBX và IP. Về Quản lý vận hành mạng WAN, giới thiệu và quản lý vận hành hệ thống mạng WAN; giới thiệu các thiết bị: server, router, switch và cách thức hoạt động; Quản lý vận hành và cấu hình các thiết bị: server, router, switch. Và khóa đào tạo về IoT và ứng dụng, trình bày các định nghĩa, khái niệm về IoT; các đặc tính cơ bản của ứng dụng IoT; các kỹ năng cơ bản để phát triển một ứng dụng IoT. Học viên sẽ được hướng dẫn để hiện thực một ứng dụng IoT đơn giản.

Mục tiêu đạt được sau khóa đào tạo là học viên nắm vững kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin, áp dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Toàn cảnh lớp học.


  • Viết Thanh- P.TCNS