Đẩy mạnh tuyên truyền thực thi giá trị cốt lõi “tuân thủ” trong công tác quản lý vận hành trạm biến áp.

Ngày 25/12/2019 tại Trạm 220kV Thốt Nốt, Truyền tải điện miền Tây 1 đã tổ chức tuyên truyền về giá trị cốt lõi "Tuân thủ" trong công tác quản lý vận hành tại trạm biến áp. Trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền về các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT là Ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1, tham dự buổi tuyên truyền có Chuyên viên truyền thông, Cán bộ an toàn của Truyền tải điện miền Tây 1 cùng toàn thể CBCNV Trạm 220kV Thốt Nốt.

Ông Lê Xuân Thụ - Bí Thư Chi Bộ, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1 tuyên truyền các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT tại trụ sở trạm Thốt Nốt.

Trong phần nội dung tuyên truyền đã được thể hiện dưới dạng Slide dựng sẵn, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1 đã truyền đạt ý nghĩa 05 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT,  trong đó phân tích sâu về giá trị "Tuân thủ" và mối quan hệ biện chứng cúa Giá trị "Tuân thủ' với bốn giá trị còn lại. Đồng thời, để giúp cho các điều hành viên trong Trạm 220kV Thốt Nốt liên hệ thực tế với công tác ngăn ngừa sự cố, ông Lê Xuân Thụ đã đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận với các điều hành viên về các Điều, Khoản trong Thông tư số 44/2014/TT-BCT, Quy định Quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc gia và một số Điều, Khoản trong Quy trình An toàn điện của EVN (Quyết định số 959/QĐ-EVN). Kiểm tra phần thực hành thao tác của các điều hành viên tại sân ngắt, Giám Đốc TTĐ miền Tây 1 và Trưởng Trạm 220kV Thốt Nốt đã hướng dẫn cho các anh em nắm rõ từng bước trình tự thao tác thiết bị.

Theo kế hoạch, Truyền tải điện miền Tây 1 sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyền truyền cho các Đội, Trạm và Trung tâm Vận hành còn lại vào đầu năm 2020.

 

Ông Lê Xuân Thụ, Giám đốc TTĐ.MT1 kiểm tra các điều hành viên thực hành thao tác tại sân ngắt trạm 220kV Thốt Nốt.


  • Trung Hiếu - Truyền tải điện miền Tây 1


Các Tin khác