Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Truyền tải điện 4 với công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

Tính đến hết tháng 4/2020, Công ty có tổng số 331 Đoàn viên, Thanh niên, phân bố rộng khắp trên 19 tỉnh, thành phía Nam theo địa bàn quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty. Trong đó hiện có 66 đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt đoàn.

Lễ kết nạp Đảng của TTĐ MĐ2 tại Tà Thiết kết nạp 07  quần chúng là Đoàn viên thuộc Chi đoàn TTĐ MĐ2

oàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 luôn đi đầu trong toàn Tổng công ty về số lượng cũng như chất lượng các phong trào, hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên, công tác sáng kiến, góp phần chủ yếu vào thành tích của Tổng công ty trong toàn Tập đoàn. Lực lượng cán bộ Đoàn Công ty có trình độ chuyên môn tốt, liên tục được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn. Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn viên, Thanh niên tại Đơn vị cũng như các hoạt động Đoàn đều xoay quanh và hỗ trợ, phục vụ tối đa cho nhiệm vụ sản xuất, chuyên môn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty và đơn vị.

Có thể khẳng định rằng, các thành tích mà Đoàn Thanh niên Công ty đạt được phải kể đến sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công ty. Đảng ủy đã lãnh đạo trực tiếp và toàn diện Đoàn Thanh niên theo đúng chức năng và nhiệm vụ thể hiện thông qua: Các cuộc họp Đảng ủy hàng tháng, đề ra các chủ trương để lãnh đạo Đoàn thanh niên; Tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải ổn định, tin cậy. Ngoài ra, các nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, đơn vị đều được Đảng ủy triển khai bằng các chương trình hành động cụ thể và phổ biến đến tổ chức Đoàn thanh niên để từng Đoàn viên cùng nhau thi đua sản xuất hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, Công ty.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty đã xung kích trên nhiều phong trào góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Đoàn Thanh niên Công ty đã đóng góp 148 sáng kiến được Công ty và EVNNPT xem xét công nhận, vinh dự có 3 ý tưởng đoạt giải Cuộc thi ý tưởng sáng tạo của Đoàn Thanh niên Khối DNTW và 3 ý tưởng đoạt giải Cuộc thi ý tưởng sáng tạo của Đoàn Thanh niên EVN, thực hiện được 310 CTTN và hàng trăm PVTN, trong đó có 15 CTTN cấp Khối (tương đương cấp tỉnh), 25 CTTN cấp huyện.

Về công tác phát triển Đảng viên trong Đoàn viên, Thanh niên trung bình hàng năm, Đoàn TN công ty bình xét 55 lượt Đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng, xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tất cả các ĐVƯT đều được các Chi bộ trực thuộc xét cảm tình Đảng và phân công theo dõi giúp đỡ, lấy ý kiến kết nạp Đảng. Kết quả từ 2015 đến nay đã kết nạp được 71 Đoàn viên ưu tú vào Đảng chiếm tỉ lệ 51.45% so với tổng số Đảng viên kết nạp của Công ty trong nhiệm kỳ (71/138).

Để đạt được kết quả trong công tác phát triển Đảng như trên, Đoàn TN Công ty đã luôn bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Đoàn cấp trên, triển khai bằng các kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với thực tế tại từng chi đoàn, đặc biệt là bám sát NQ182 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về công tác Đoàn thanh niên. Xây dựng Chương trình công tác đoàn hàng năm, phát động phong trào Đoàn viên, Thanh niên tích cực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của Đơn vị, để phát hiện các nhân tố nổi bật giới thiệu sang Đảng. Đoàn TN thường xuyên trao đổi với Đảng ủy về vướng mắc trong việc khai lý lịch của Đoàn viên ưu tú để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ.

Tuy nhiên trong công tác phát triển Đảng vẫn còn hạn chế: Số lượng Đảng viên mới kết nạp vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu là 70% Đảng viên kết nạp mới tại Công ty. Nguyên nhân do công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế: Chưa nâng cao được nhận thức Đoàn viên thanh niên có nhiệt huyết phấn đấu kết nạp Đảng, công tác hướng dẫn triển khai viết lý lịch của một số đơn vị chưa tốt, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn nên còn chậm.

Theo đó, BCH Đoàn TN Công ty cũng nhận định phương hướng khắc phục là đẩy mạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, để nâng cao ý thức phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng đối với Đoàn viên, Thanh niên, sâu sát hơn trong công tác triển khai hướng dẫn viết lý lịch. Với chỉ tiêu kết nạp trong thời gian sắp tới dự kiến là 70% đảng viên kết nạp mới tại Công ty, thì để đạt chỉ tiêu trên Đoàn phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng tạo nguồn phát triển hàng năm. Đổi mới mô hình sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức phấn đấu vào Đảng của Đoàn viên, Thanh niên.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Truyền tải điện TPHCM kết nạp quần chúng là đoàn viên của Chi đoàn TTĐ TPHCM

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Truyền tải điện Miền tây 2 kết nạp quần chúng là đoàn viên của Chi đoàn TTĐMT2

Lễ kết nạp Đảng viên tại Khối cơ quan Công ty kết nạp quần chúng là đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Công ty.


  • Đoàn PTC4