Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức chương trình về Nguồn năm 2023

Ngày 31/10/2023 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức chương trình về nguồn sinh hoạt chính trị tại Đền thờ Vua Hùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ cho lực lượng đoàn viên thanh niên chủ chốt của Công ty nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng góp phần phát huy tinh thần yêu nước, tạo động lực to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại Công ty, Đơn vị.


  • Khánh Chương , Ngọc Nga - Đoàn Thanh niên PTC4


Các Tin khác