Đoàn kết - Thống nhất trong công tác quản lý vận hành Trạm biến áp 500kV Nhà Bè

Đoàn kết – Thống nhất là giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trạm 500kV Nhà Bè được thành lập năm 2005 trên cơ sở chia tách Trạm 500kV-220kV Nhà Bè. Năm 2015, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) được thành lập, Trạm 500kV Nhà Bè được cơ cấu trực thuộc TTĐHCM. Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo các cấp cùng với sự nổ lực hết mình của tập thể CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao trong nhiều năm liền.

Anh Đỗ Đức Tài (bìa trái) – Trưởng Trạm 500kV Nhà Bè hướng dẫn  CBCNV học tập thiết bị Máy biến áp AT7- 900MVA mới đưa vào vận hành

Để đạt được thành tích đó, ngay từ thời gian đầu thành lập, Trạm 500kV Nhà Bè đã chủ động quán triệt trong CBCNV phát huy truyền thống Đoàn kết – Thống nhất của “người lính truyền tải điện”, gắn kết tinh thần, ý thức của mỗi cá nhân trong một tập thể, cùng hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện thuộc phạm vi quản lý; qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của TTĐHCM. Trong đó, Đoàn kết – Thống nhất là nội dung quan trọng, tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của Trạm 500kV Nhà Bè.

Từ thực tiễn cho thấy, đơn vị nào Đoàn kết – Thống nhất cao sẽ luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; tư tưởng, cán bộ thoải mái, tin tưởng và phấn khởi.

Ông Võ Đình Thuỷ - Giám Đốc PTC4 và Ông Bùi Văn Hoàng - Giám Đốc TTĐHCM thăm hỏi CBCNV trạm trong thời gian tập trung phòng chống Covid-19 năm 2021.

Mỗi cán bộ công nhân viên Trạm 500kV Nhà Bè luôn nêu cao tinh thần xây dựng mối quan hệ Đoàn kết – Thống nhất; tinh thần đó được minh chứng rõ nét hơn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vượt lên trên mọi khó khăn khi phải thực hiện tập trung tại đơn vị sau ca trực vận hành, CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Biến khó khăn thành hành động, tận dụng thời gian tập trung tại đơn vị sau ca trực vận hành, CBCNV trạm 500kV Nhà Bè hỗ trợ thực hiện nhiều công tác khác ngoài nhiệm vụ trực ca vận hành như tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ quản lý kỹ thuật, chỉnh trang khu vực Trạm,..... Qua đó, góp phần vận hành an toàn Trạm 500kV Nhà Bè và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2021.

Anh Đỗ Đức Tài (ngồi giữa) – Trưởng Trạm 500kV Nhà Bè bồi huấn thi chức danh cho CBCNV mới trong năm 2021.

Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2021, tình hình dịch bệnh còn kéo dài; tuy nhiên, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, các công trình tại Trạm 500kV Nhà Bè được tiếp tục thực hiện. Trong đó, các công trình nổi bật như nâng công suất máy biến áp AT7 từ 600MVA lên 900MVA, Đại tu bộ đổi nấc, thay thế rơle bảo vệ nội máy biến áp AT6, máy biến áp AT7, thay thế các máy biến điện áp không đảm bảo vận hành, thay thế các bộ điều khiển tín hiệu trung tâm,..... Toàn thể CBCNV trạm đều nhận thấy được khối lượng công việc rất lớn khi tham gia nghiệm thu, giám sát các công trình nêu trên. Tập thể CBCNV đồng lòng gác lại công việc riêng tư, không quản ngại khó khăn để tập trung toàn lực nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy tốt truyền thống Đoàn kết – Thống nhất của “người lính truyền tải điện”, tập thể CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè đã góp phần thực hiện hoàn thành các công trình tại Trạm, đóng điện đưa vào vận hành đúng kế hoạch đề ra.

Máy biến áp AT7 mới, công suất 900MVA đang vận chuyển vào khu vực vận hành

Tinh thần Đoàn kết – Thống nhất còn được phát huy tốt nhờ có sự động viên kịp thời của người đứng đầu; Trưởng trạm thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các điều hành viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, còn thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, thường xuyên quan tâm, động viên các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, để động viên CBCNV yên tâm công tác… Từ những việc làm đó đã củng cố niềm tin, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, là động lực để toàn đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Anh Đỗ Đức Tài (bìa trái) – Trưởng Trạm 500kV Nhà Bè hướng dẫn  CBCNV tìm hiểu thiết bị tủ trung gian

Dẫn lời anh Đỗ Đức Tài - Trưởng trạm 500kV Nhà Bè: “Để mối quan hệ đoàn kết trong Trạm bền chặt, lâu dài cần xây dựng môi trường làm việc với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung, rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho các CBCNV có điều kiện phát triển. Tập thể CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè thường xuyên chú trọng phát huy, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Trạm; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, để các CBCNV thực sự coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai, từ đó nỗ lực phấn đấu, chung tay xây dựng “ngôi nhà chung” ngày càng phát triển”.

CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè giám sát công trình lắp đặt Máy biến áp AT7-900MVA năm 2021

Trong gian khó, tinh thần Đoàn kết – Thống nhất của mỗi CBCNV Trạm 500kV Nhà Bè lại càng được thể hiện rõ hơn và ngày càng được củng cố; tinh thần Đoàn kết – Thống nhất đã minh chứng cho tính cội nguồn của sức mạnh tập thể, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của Trạm 500kV Nhà Bè.

Anh Đỗ Đức Tài (bìa trái) – Trưởng Trạm 500kV Nhà Bè hướng dẫn  CBCNV học tập thiết bị rơle trong Trạm.


  • Phan Quang Minh - TTĐHCM