Đoàn thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 tham gia đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Thông tri số 26/TT-ĐTNEVN ngày 22/06/2022 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Viêt Nam (EVN) về việc Triệu tập đoàn viên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Thông báo số 01/TB-ĐTNEVNNPT ngày 24/06/2022 của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc Triệu tập đoàn viên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội được tổ chức thành 02 phiên trong 02 ngày 28 và 29/06/2022 tại Hội trường Hòa Bình, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Thành phố Hà Nội.

Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vinh dự có 04 đồng chí được tham dự Đại hội được bầu từ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bao gồm các đồng chí:

Đồng chí: Nguyễn Đức Mạnh – Bí thư Đoàn Thanh niên PTC4 nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Đồng chí: Võ Minh Khoa – Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên PTC4 nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Đồng chí: Nguyễn Hằng Lệ Oanh – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên PTC4 nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2022 – 2024;

Đồng chí: Nguyễn Trần Khánh Chương – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên PTC4 nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phó Bí thư Chi đoàn Truyền tải điện Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2024;

Đoàn đại biểu Đoàn TN PTC4 tham dự Đại hội EVN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Đoàn Thanh niên EVN lần thứ IV được diễn ra với chủ đề “Đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển". Đại hội là diễn đàn để tuổi trẻ EVN thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong đảm nhận và thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, thể hiện khát vọng và quyết tâm công hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong xây dựng và phát triển của EVN. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho tuổi trẻ EVN phát huy cao độ sức trẻ, sáng tạo, xung kích, tình nguyện thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững của EVN. Cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên thanh niên của PTC4 thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Khối DNTW và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tập Đoàn điện lực Viêt Nam(EVN) nhiệm kỳ 2022-2027, Bầu trực tiếp Bí thư và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả đồng chí Dương Thái Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên EVN khoá IV trực tiếp tại đại hội. Đươc sư tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, Đoàn Thanh niên PTC4 vinh dự có đồng chí Nguyễn Trần Khánh Chương – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên PTC4 nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phó Bí thư Chi đoàn Truyền tải điện Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2024 là 01 trong 09 Đại biểu của Đoàn Thanh niên EVN đại diện cho Công nhân trực tiếp sản xuất của Đoàn Thanh niên EVN tham dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 09/2022.

Ban chấp hành Đoàn TN EVN nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối DNTW Đồng chí: Nguyễn Văn Quyết (Cavat xanh) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Cao Quang Quỳnh  – Thành viên HĐTV EVN, Nguyên Bí thư Đoàn EVN tặng hoa, quà các đồng chí không tái cử

 


  • Khánh Chương, Đức Mạnh – Đoàn Thanh niên PTC4


Các Tin khác