Đội TTĐ Bạc Liêu thực hiện theo Văn hóa EVNNPT.

Với mục tiêu thực hiện tốt Văn hóa EVNNPT. Thực hiện chỉ đạo của PTC4 và TTĐ Miền Tây 1, tập thể CBCNV Đội TTĐ Bạc Liêu tích cực phát huy tài năng, trí tuệ, sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào QLVH lưới điện. Đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Công ty, Đơn vị giao và đã thu được những kết quả tốt.

Tuyên truyền Văn hóa EVNNPT tại Đội TTĐ Bạc Liêu.

Văn hóa EVNNPT mang bản sắc EVNNPT được hình thành, thấm sâu và chi phối tình cảm, suy nghĩ, hành vi của con người EVNNPT. Văn hóa EVNNPT phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT nhằm mục đích hướng dẫn, thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của cán bộ công nhân viên EVNNPT. Yếu tố văn hóa EVNNPT sản sinh một cách tự nhiên và tồn tại với quá trình phát triển của Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia. Khi mới đến làm việc ở đơn vị, điều đầu tiên các nhân viên mới cần hiểu chính là văn hóa EVNNPT. Khi thấu hiểu văn hóa EVNNPT nơi mình làm, nhân viên mới sẽ dễ dàng bắt nhịp và hòa nhập với tập thể. Có thể nói một cách khác, văn hóa EVNNPT như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa hòa nhập vào môi trường sống và làm việc ở đơn vị.

Với mục tiêu thực hiện tốt Văn hóa EVNNPT. Thực hiện chỉ đạo của PTC4 và TTĐ Miền Tây 1, tập thể CBCNV Đội TTĐ Bạc Liêu tích cực phát huy tài năng, trí tuệ, sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào QLVH lưới điện. Đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Công ty, Đơn vị giao và đã thu được những kết quả tốt. 

Đội TTĐ Bạc Liêu tiếp thu tinh thần của Quyết định số 1045/QĐ-EVNNPT ngày 26/06/2018 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia về việc Ban hành tài liệu “Văn hóa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia”  phổ biến đến toàn thể CBCNV trong Đội được biết và thực hiện, bên cạnh đó kết hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức để việc thực hiện Văn hóa EVNNPT ngày càng tiến bộ hơn. Đội TTĐ Bạc Liêu tổ chức triển khai nhanh và đầy đủ các nội dung văn hóa EVNNPT đến người lao động. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Văn hóa EVNNPT, lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn để nâng cao nhận thức cho CBCNV tại Đội. Trong các buổi sinh hoạt An toàn, họp sản xuất, các phong trào thi đua…, đều tập trung tuyên truyền 5 chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT nhằm quán triệt tư tưởng, hành động của CBCNV để tạo sự chuyển biến về thái độ lao động theo hướng tích cực nhất.

Giữ gìn và phát huy Văn hóa EVNNPT sẽ còn là một hành trình dài mà trên hành trình đó rất cần sự đoàn kết thống nhất của một tập thể cán bộ công nhân viên EVNNPT, trong đó có tập thể CBCNV Đội TTĐ Bạc Liêu cùng nhau duy trì và phát triển.

Chính vì vậy, Đội TTĐ Bạc Liêu xác định việc thực thi Văn hóa EVNNPT là phải luôn hoàn thiện bản thân theo các tiêu chí Chuẩn mực đạo đức; Quy tắc ứng xử; Văn hóa giao tiếp trong Văn hóa EVNNPT. Từ đó sẽ giúp CBCNV trong Đội thấy rõ mục tiêu, định hướng phát triển đơn vị cũng như bản chất công việc của mình. Thực hiện Văn hóa EVNNPT sẽ thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp giữa các công nhân viên trong Đội, tạo nên một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. Là chất keo gắn kết các CVCNV của Đội, giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, và lựa chọn hướng hành động. Khi tập thể phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau thì Văn hóa EVNNPT chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập, thống nhất và thấu hiểu để chia sẻ. Lĩnh hội và thực thi các giá trị cốt lõi Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng ... sẽ càng làm tăng hiệu quả trong công việc.

Thực hiện theo Thông điệp của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong Sổ tay Văn hóa EVNNPT, Cán bộ công nhân viên Đội TTĐ Bạc Liêu tiếp tục cố gắng phấn đấu với tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm của người “lính truyền tải điện”, luôn đoàn kết, thống nhất, vươn lên trong mọi hoàn cảnh, truyền cho nhau niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của EVNNPT.

Một buổi sinh hoạt trao đổi về phong trào thi đua và Văn hóa EVNNPT tại Đội TTĐ Bạc Liêu.

 


  • Nguyễn Viết Hợp, Giã Văn Tụ – Đội TTĐ Bạc Liêu, TTĐMT1