Đội TTĐ Đồng Xoài đẩy mạnh việc triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVNNPT

Nhằm đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPT. Trong thời gian vừa qua Đội TTĐ Đồng Xoài đã phổ biến các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa đúng giờ, văn hóa chào hỏi, văn hóa hội họp, văn hóa làm việc, góp ý, lắng nghe, trang phục đồng phục, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV thông qua các buổi họp, sinh hoạt, bồi huấn thi nâng bậc, phổ biến phương án thi công trước khi tham gia công tác….

Đội TTĐ Đồng Xoài được Truyền tải điện miền Đông 2 giao quản lý vận hành 143,32 km đường dây với 331 vị trí trụ; đi qua 21 xã, phường, thị trấn với 7 huyện thị, đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố Đồng Xoài và các khu công nghiệp trên địa bàn. Nhằm đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPT. Trong thời gian vừa qua Đội TTĐ Đồng Xoài đã phổ biến các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa đúng giờ, văn hóa chào hỏi, văn hóa hội họp, văn hóa làm việc, góp ý, lắng nghe, trang phục đồng phục, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV thông qua các buổi họp, sinh hoạt, bồi huấn thi nâng bậc, phổ biến phương án thi công trước khi tham gia công tác….

Đội đã chú trọng và luôn nhắc nhở CBCNV nêu cao giá trị cốt lõi Tận tâm, Trách nhiệm và tuân thủ là kim chỉ nam trong công việc quản lý vận hành, sữa chữa thường xuyên, kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các thiết bị, công tác phòng cháy.

Đội TTĐ Đồng Xoài tổ chức bồi huấn văn hóa doanh nghiệp EVNNPT cho CBCNV

Thấm nhuần giá trị cốt lõi Tận tâm tập thể đội đã đoàn kết , thống nhất thành một khối, mỗi cá nhân luôn có gắng sức lực, tâm huyết của mình, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó vận hành an toàn các tuyến đường dây không để xảy ra sự cố chủ quan, Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đồng xoài – tỉnh Bình Phước, đội đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV thực hiện công tác kiểm tra định kỳ các tuyến đường dây, xử lý nhiệt độ tăng cao tại Trạm 500kV Chơn Thành, là đội đầu tiên trong Truyền tải điện miền Đông 2 tạo vùng xanh an toàn, tham gia tích cực với tổ an toàn Covid-19 TTĐMĐ2, có nhiều góp ý thiết thực. 

Với giá trị cốt lõi Trách nhiệm CBCNV đã hoàn thành công tác sữa chữa lớn, tham gia giám sát các công trình do Công ty giao, hỗ trợ các trạm tháo đầu cos để thí nghiệm định kỳ, xử lý nhiệt độ tăng cao bất thường và kiểm tra hệ thống thoát sét của trạm, ngoài ra đội còn giúp đỡ Công ty Truyền tải điện 3 hoàn thành công trình thay dây chống sét thứ 2 đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây OPGW.

Đội cũng đã thực hiện tốt giá trị cốt lõi Tuân thủ, trong năm qua không để xảy ra mất an toàn trong các bảo dưỡng, sữa chữa thường xuyên, tuyệt đối tuân thủ theo phương án đã được duyệt, chú trọng kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị thi công như máy tời, kích, plang, dây đeo an toàn, sào tiếp địa, găng ,ủng cách điện, thực hiện tốt văn hóa an toàn.

CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lưới truyền tải điện quốc gia đối với ngành điện và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tự hào là người lính Truyền tải điện Việt Nam hôm nay./.

CBCNV tham gia học tập nghiên cứu bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNNPT.

 

 

\


  • Bùi Văn Vương- Bùi Văn Tùng- Đội TTĐ Đồng Xoài- TTĐMĐ2